Foredragsprogram for Københavnerkredsen efterår 2018

6. september
Cand.mag. i assyriologi og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet, Sophus Helle:
Hvad er filologi?

4. oktober
Lektor i filosofi ved Københavns Universitet Søren Gosvig Olesen:
Elementer til en radikal politik

25. oktober
Kollokvium
Cand.theol. Søren Frank Jensen: Vilje til fortolkning – Augustins salmereception
Cand.theol. Mads Graves: Søren Kierkegaard og Hannah Arendt:  samvittigheden og det autentiske selv

1. november
Lektor ved CBS, Department of Business and Politics, Christoph Houmann Ellersgaard:
Magteliten

15. november
Forfatter Dy Plambeck:
Højskolesangbogen

29. november
Professor i nordisk litteratur ved KU, Johnny Kondrup:
Harald Kiddes ”Helten”.

Foredragene finder altid sted kl. 20 i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K.
Entré: 25 kr. Semestermedlemskab: 75 kr.

Foredrag i Aarhuskredsen efterår 2018

Det er os en fornøjelse at præsentere efterårets foredragsrække i Studenterkredsen i Aarhus.

 1. september: Om totalitarisme i Sovjetunionen. Er Putins Rusland totalitært?
  Mette Skak, lektor i Statskundskab ved Aarhus Universitet
  Mødelokale 1, Studenterhus Aarhus
 1. september: Afdialektiseringen/københavnifiseringen af det danske sprogsamfund
  Tore Kristiansen, professor i lingvistik ved Københavns Universitet
  Preben Hornungstuen, Studenterhus Aarhus
 1. oktober: Tradition og fornyelse. Frihed og autorisation. Hvem bestemmer? Overvejelser om forholdet mellem autorisation og frihed i folkekirkens liturgi med udgangspunkt i den rapport, som er udkommet i 2018.
  Elof Westergaard, biskop over Ribe Stift
  Mødelokale 1, Studenterhus Aarhus
 1. oktober: Moderne kirkebyggeri? Hvad kan arkitektur og indretning sige om kirken og tiden?
  Benny Grey Schuster, lektor ved Folkekirkens Uddannelse- og videnscenter
  Bygning 1453-116, Nobelparken
 1. november: Midt i en multi-identitetstid – om at være kristen bestemt hos Søren Kierkegaard
  Anne Louise Nielsen, Ph.d. i teologi og sognepræst
  Mogens Zielerstuen, Studenterhus Aarhus
 1. november: Mordet i Thylejren. Den danske fællessangs død og genopstandelse. OBS: kl. 20.00
  Mads Bille, dirigent for Herning Kirkes drengekor
  Mogens Zielerstuen, Studenterhus Aarhus

Et semestermedlemskab af Kredsen koster 50 kr. og giver adgang til alle semestrets foredrag. Uden medlemskab koster et foredrag 25 kr. Foredragene begynder kl. 19.30. En aften i Kredsen byder foruden selve foredraget altid på højskolesang, frisindet diskussion og kolde øl. Vel mødt!