Riim-Krøniken anno 2014: Den Kredsens Sommer

Redaktionen har modtaget et digt om det i dag just overståede sommermøde fra en vis for os ubekendt hr. stud.poet. Steffen Arrigkro. Måske var det ham den rødhårede opvasker fra køkennet, måske blev han bare overset af de hovne bajadser. Hvem ved?

Steffen Arrigkro: Den Kredsens Sommer

Kredsen, nu blunder den lyse nat.
Her ingen fromme sover
J. C. råber i skov og krat:
”Jakob Knudsen har altid ret!”
Synger, så pigen sukker:
”Åh, Gud dog, sikke no’en krukker.”

Jylland nu vågner på Sjøllunds slet
frejdigt i modersmålet.
Alt, hvad kommer fra Sjøllund af,
det gider jyden da ikke ha’.
Skønt han er Kjøwenhavner,
hjem til sin mor han stavner.

Stud’er, som hopped så frejdigt rundt,
døbes i morgenduggen.
Solen den op med Knudsen står.
Brage-Brøl som fra svundne år.
Smøger og sang fra gruber
kæmper om unges struber.

Køkkenet ringer de unge ind
Ude fra sexgrav og haver.
Åbne svælge, og øl, så lind
Mest dog fyldes med ryge-pind.
20 Prince Light er sagen
tre-fire gange om dagen

Skodder og rødvin og dans på græs
hen over Niels Daels agre.
Åbne munde med fulde læs
lort, som klinger i vrede hæs.
Brandert, som evigt kommer,
det er en Kredsen-Sommer.

Piger og skønsang, velsignet kår
leg, som for nu får ende.
Øjnene tunge og fedtet hår
Tak, skal det lyde, for nu i år.
Trefoldigt det må være
Kredsen, min hjertenskære!

Riim-Krøniken anno 2014. Optakt til sommermødet: Det har Aage Møller aldrig sagt

En af Kredsen bekendt, frk. stud.poet. Oda Kirkeskab, har digtet en lille forudanelse om det tilstundende sommermøde, som vi her med glæde bringer som en lille optakt.

DET HAR AAGE MØLLER NU ALDRIG SAGT

I weekenden atter de kloge samles
og meninger brydes, holdninger ramles
der kævler et vid, som ingen kan kvæle
når udi Liselund Kredsfolket dvæle

Til foredrag stimler de unge knøse
tillige med Dannevangs kækkeste tøse
fra hid og did – åbne fastland og øer –
og ligner Athenes knægte og møer

På kant med de senere nattetimer
mens hjerter banker og skønsang kimer
kan Loven diktere: “Tag bad i pløre”
og I.C. kalder de tøvende skøre

Men sir én, at Loven er de barrikader
man møder på vejen til pløre og pladder
da gjalder hiin I.C. med drukken foragt:
“Det har Aage Møller nu aldrig sagt!”

Dog selv de slagne frejdigt opstår
ved morgengry, straks et ur varsler vår
thi tanker, der svæver som Ånden i vind
går skamløst i håndværkertilbud ind.

Rimkrøniken Anno 2013 II

Kredsen har modtaget sit første indlæg fra Aarhuskanten fra stud.theol. Isak Krab Koed, der er bestyrelsesmedlem i Aarhuskredsen. I sit bidrag til Kredsens kommende jubilæumsskrift skriver Hans Hauge, at det i sin tid en overgang var “litteraterne”, der styrede Københavnkredsen og de tidehvervkse, der regerede i Aarhus. Om det med dette poetiske indtog og den nylige tidehvervske oprustning i København nok engang er ved at vende til det modsatte, kan vi næppe sige noget om endnu, men interessant er det da dog at notere sig. Redaktionen takker i hvert fald for dette digt, der som alle andre bidrag er meget velkomne til at blive indsendt.

HØR, HVOR ER DEN GUD?
Af stud.theol. Isak Krab Koed

Selv stilhed støjer i engen, hvor dådyr
springer og antager kækt, de er til
idet jeg i martrende tvivl spekulerer
og overser englenes nynnen og spil

Hør, hvor er den Gud, der hyldes i bøger
så siger jeg, mens det regner i smug
og ænser slet ikke med drivvåde briller
at græsset er skabningens festlige dug

Og hvem er ham, de kalder for Kristus
en frelser eller en kryptisk poet
færdes han mon i Aarhus og Netto
hvor møder man en jødisk asket?

Omkring mig svæver bevingede kroppe
som stråler af himmelsk ånd og kulør
de søger forgæves at give fortrøstning
og tror vel, at jeg er skingrende skør.