Tidsskriftet

Nr. 2, 65. årgangTidsskriftet udkom første gang i 1933 og fortsatte indtil 1997 med at udkomme i diverse formater. Undervejs skiftede det navn til Kredsen, som såvel foreningen som bladet længe havde heddet i folkemunde.

I april 2014 udkom tidsskriftet for første gang siden 1997. Det udkommer nu fire gange årligt og beskæftiger sig med teologi, filosofi, æstetik og samfund med udgangspunkt i den grundtvigske højskoletradition.

Enkelte numre: 50 kr.
Abonnement pro anno: 150 kr.

Bestilles ved henvendelse til studenterkredsen@gmail.com.

Uopfordrede bidrag – idéer såvel som færdige artikler – modtages gerne.

Bladet udgives af Studenterkredsen og redigeres af Bjarke Lynning Nielsen, Niels Hvelplund, Freja Cæcilie Petri Bondgaard, Alexander Mkandawire og August Hansen.

Bøger til anmeldelse mv. tilsendes redaktionen på adressen Bjarke Lynning Nielsen, Regensen, St. Kannikestræde 2, 1169 København K.

— — —

FORRIGE NUMRE

Juni/2021
Ditte Johanne Rieder: Christian in memoriam
Mikael Brorson: Religiøse bekendelser fra en ikke-religiøs
kristen
Freja Cæcilie Petri Bondgaard: Selvbevidsthedens hallucinatoriske fallit
Benjamin Brandt Christiansen: Anmeldelse: Jellingkongerne og deres forgængere – og noget om forhistorie og faghistorie

April/2021
Frederik-Emil Friis Jakobsen: At gribe om det ubegribelige – Emmanuel Levinas og den negative teologi
Lars Christiansen: Middagens dæmon og refleksionens tandbid
Kåre Egholm Pedersen: Tanker fra et jernbur – eller kan verden endnu genfortrylles?
Kresten Buur Melchiorsen: Om Donald J. Trump

December/2020
Bo Rasmusen: Ernest Hemingway og Martin A. Hansen – den samvittighedsløse digter og digteren med for meget samvittighed
Jesper Kragh: Eksalterede grundtvigianere
Jacob Ekstrøm Løkkegaard: Grundtvig og Hegels åndsbegreb – En analyse af åndens tilstand i Danmark anno 2020
Jens Alfred Raahauge: Ansvar som travesti – Jakob Knudsens Den gamle præst

September/2020
Bjarke Lynning Nielsen: Objektivt set: Subjektiviteten er sandheden
Kristoffer Garne: Ritual, liturgi, teologi
Niels Hvelplund: Narrativitet og identitet
Søren Lund Sørensen: Kristus i naturen

April/2020
Thue Petersen: Trehedstænkning
Lars Jensen: Et teologisk forsvar for dødsstraf
August Hansen: Den lykkeligste – en fragmenteret dikotomi
Emil Skjold Jensen: Suverænitet og ofring

Maj/2019
Andreas Riis Damgaard: Mellem herregård og kirke
Torkil Jensen: Frisind og og myndighed
Søren Bormann: To aspekter af kvalificeret stillingtagen til nye salmer
Peter Tudvad: Martyriet slår igen

Januar/2019
Anders Thyrring Andersen: En fortjent Nobelpris
Ole Lyngvåg: Gør litteraturen storslået igen
Kristoffer Garne: Åndshistoriske strøtanker om
naturalismen
Anders Klostergaard Petersen: Anmeldelse af Tudvads seneste bog
August Hansen: Er middelmådigt godt nok?

Juni/2018
Bastian Vaucanson: Barokkens spøgefugl får stækket sine vinger
Carsten Pallesen: Teologi som konfliktvidenskab
Frederik Engell Holm: Om Foreningen af 3. december 1892

Marts/2018
Ole Lyngvåg: Den folkekirkelige ophøjelse af den moralske middelmådighed
Kristoffer Garne: Lidt om nadverens teologi, salmer og liturgi
Hans Hauge: Kant, nazisme og etik. 1942/43
Søren Lund Sørensen: Til kamp for den dårlige smag

December/2017
Jens Alfred Raahauge: Kunst-essay i anledning af Per Arnoldis selvbiografi
Kresten Buur Melchiorsen: Historien er (u)afsluttet
Rasmus Vangshardt: Nekrolog. Nu er der ro
Julius Jens Hermann Petersen: Provsten med røven i postkassen

Oktober/2017
Søren Bormann: Musikalsk poetik
Andreas Riis Damgaard: To cykelryttere, to verdener, ét symbol
Rasmus Vangshardt: Pariserfarer og toiletafhandlinger
Isak Krab Koed: Vor letsindige frækhed

Maj/2017
Rasmus Vangshardt: Den nye kunst og den gamle kirke. Johannes Holbek in memoriam
Ole Lyngvåg: Leversygdomme og deres helbredelse
Kresten Buur Melchiorsen: En nøgtern anmeldelse af Søndre Campus
Jakob Schweppenhäuser: Ilden i Kredsen
Johan Christian Nord: Fristelsen i ørkenen

Februar/2017
Bjarke Lynning Nielsen: Altødelæggeren Kant
Søren Bormann: De store fortællingers bånd
Hermann Alois Schmid: “Jeg lærer at se”
Andreas Riis Damgaard: Jonas’ bog – a fishy tale?
Isak Krab Koed: Englen Engelberth

November/2016
Frederik Engell Holm: Forskellen på smukt og grimt
Ole Lyngvåg: Glemslens lov – erindringens evangelium
Kristian Vejbæk Nicolaisen: Er kærligheden til det tyske en ulykkelig forelskelse?
Søren Lund Sørensen: Her har hjertet hjemme
Hans Hauge: Kritik opgav ånden

September/2016
Kresten Buur Melchiorsen: Teknik og homiletik
Svend Erik Larsen: Brandes i dansk kulturel og ideologisk kontekst
Isak Krab Koed: Hvem er det, som ikke vil livet?
Marcus Nygaard Pedersen: Eroica-symfonien og det fejlbarlige geni
Mikkel Crone Nielsen: Den store mand på Bjerget

April/2016
Hans Nørkjær: Guds begyndelse
Mette Vrangbæk Riis: Klaus Rifbjerg – mytologisk modernisme
Isak Krab Koed: Ukrudtet – mellem håb og nihilisme
Christian Krogh Olsen: Céline og de andre røvpulere
Andreas Riis Damgaard: Skabelse og glemsel

Februar/2016
Søren Bormann: Den antikke retoriks rolle i barokmusik
Johan Christian Nord: Nogle strø-tanker om Den klare sol går ned
Kristoffer Garne: Gudshusets dør
Astrid Johanne Høg: Den uafvendelige råhed

November/2015
Adam Garff: ”Le futur proche.” Om Underkastelse
Rasmus Petersen: Kierkegaard og Schelling
Clara Marie Westergaard: Koptisk selvforståelse og de ægyptiske revolutioner
Kristoffer Garne: Den kosmiske kærlighedssanger eller Grundtvig som hattedamedigter og new age-filosof
Elias Westergaard: Incitamenter
Andreas Riis Damgaard: En kirkesnobs bekendelser

September/2015
Johannes Aakjær Steenbuch: Filosofi og religion
Julius Jens Hermann Petersen: Det mytologiske hotel
Søren Lund Sørensen: Den anonyme gavegivnings utaknemmelighed
Ole Jensen: Duplik til Hans Nørkjær
Jens Alfred Raahauge: Loven som autistisk golem
Christian Krogh Olsen: Døde, hellige træer

Juli/2015
Anders Thyrring Andersen: Befrielse?

April/2015
Andreas Pilekjær: Valget i ødemarken
Anna Hoffmann: Det ku’ vær’ så godt – og så’ det faktisk skidt
Søren Bormann: J.S. Bachs kirkekantater som musikalske prædikenerKaare Kjærhus: Fascismen og tabet af den fælles forståelse
Søren Frank Jensen: At læse Paulus – protestantisk selvplageri?

Marts/2015
Johan Christian Nord: Kan påskeblomsten gro i sommerfugledalen?
Jakob Sanddal: New Learning and New Ignorance. Lewis’ opgør med Renæssancen
Iben Vinther Nordestgaard: Påskeprædiken

Februar/2015
Johannes Aakjær Steenbuch: Forsoning og almagt
Rasmus Vangshardt: Frankfurterskolen og den ekspressionistiske Kafka
Erik Skyum-Nielsen: Salmen som smertens- og hjertebarn
Hans Nørkjær: Svar til Ole Jensen
Hans Henrik Hjermitslev: Øer af dannelse i et hav af kompetencer
Thomas Aastrup Rømer: Forholdet mellem skole og gymnasium
Kirsten M. Andersen: Fortælling i skolen. Livet i verden sammen med andre

December/2014
Kristoffer Garne: Juleklip med Grundtvig. Historisk-poetisk advent
Andreas Riis Damgaard: At ærens Konge må inddrage
Hans Nørkjær: Mennesket imod helvedeskræfterne
Isak Krab Koed: Don Quijote – et julens dysangelium
Rasmus Vangshardt: Jul på et trolddomsbjerg
Kristine K. Ravn: Prædiken til juledag
Johan Christian Nord: Herrens år og kongens sværd

November/2014
Rasmus Vangshardt: Karneval på vulkanskrænten. Felix Krull og sivene i vinden
Laura Cæcilie Jessen: Bukdahl og Augustin. Den frugtbare tilintetgørelse
Søren Holm: En egen religion
Andreas Riis Damgaard: Velfærdsstat og aflad
Anders Thyrring Andersen: Den kristent-radikale Jakob Knudsen
Ole Jensen: Forkyndelsens rette forargelse
Hans-Jørgen Schanz: Krarup – kristen, borgerlig, antiborgerlig
Rim på reversen ved St. St. Blicher

September/2014
Thomas Reinholdt Rasmussen: Den perfekte død. Et essay om Karl Ove Knausgård
Martin Ravn: Transsubstantion og realnærvær hos Ernst Jünger
Henrik Wigh-Poulsen: Gipsbusten i kulturkonservatismens vindueskarm
Martin Hauberg-Lund: Optegnelser fra en lærerbolig
Hans Nørkjær: Om korsets dårskab og mytologiens sprog
Rim på reversen ved Pia Tafdrup

April/2014
Redaktionen: Litterær genopstandelse
Ole Jensen: Forkyndelse og forståelse hos Løgstrup
Johan Christian Nord: Hvad der må gøres
Monica Papazu: Kunsten og vor fælles verden
Adam Garff: Medium rare, please
Kristoffer Garne: Den gamle tale
Bo Hakon Jørgensen: Om sjæl og  sprut
Rim på reversen ved Søren Fauth

Registrant for tidsskriftets første periode fra 1933 til 1997 findes lige her.