Sommermøde

Sommermøde 2024: Frihed, lighed og broderskab

D. 14. til 20. juli på Ry Højskole.

Studenterkredsen byder velkommen til det årlige sommermøde, nu tilbage på Ry Højskole i 2024!

“Liberté, égalité, fraternité!” – “Frihed, lighed broderskab!” Sådan har franskmændenes motto lydt siden revolutionen, og det ser ikke ud til at samtalen om det frie menneske nogensinde stopper. Men hvori består friheden? Og det siges, at i Guds rige er vi alle lige. Men hvad er egentlig lighed? Mennesket har altid samlet sig i fællesskaber. Lad dem være kristne, kommunistiske eller borgerlige. Men hvad skaber et fællesskab? Et broderskab? Et søsterskab?

Kom og hør Lars Bukdahl, Monica Papazu, Mikkel Schierup, Mikkel Thorup, Søren Gosvig Olesen, Niels Grønkjær, Nina Palesa Bonde, Astrid Trolle og Mikael Brorson.

Vi ser frem til en stemningsfuld og spændende uge i Kredsens særlige ånd og sædvanlige høje humør med gode foredrag, fri drøftelse, udflugt, gudstjeneste i Ry Kirke, folkedans og les lanciers i Ry Højskoles smukke omgivelser – og højskolesang til den lyse morgen!

Tilmelding finder sted på Ry Højskoles hjemmeside.

Sommermøde 2023: Forbrydelse og straf

D. 9. til 15. juli på Løgumkloster Højskole

Forbrydelse og straf er begreber der indledningsvis leder tankerne i juridiske baner. Hvad er en forbrydelse? Og kan en forbrydelse retfærdiggøres eller måske ligefrem være retfærdig? Og hvad er formålet med straf? Handler det om den enkeltes retsfølelse eller skal den tjene til at få forbrydere tilbage på dydens smalle sti? Hvad er den retfærdige straf: Øje for øje eller vend den anden kind til? Hvilken rolle spiller religion og kultur for vores forståelse? Og har denne udviklet sig i løbet af historien? Problemstillingerne giver genlyd i litteraturen, hvor forbrydelse og straf er gentagne motiver, som kernen i flere romaner, men de er også hjørnesten i det retssamfund, vi ønsker, men som måske smuldrer under fødderne på os?

Fæld egen dom når vi i Studenterkredsen udforsker begreberne æstetisk, politisk, litterært, juridisk og teologisk langt ud på natten, mens vi straffer dansegulvet, indtil solen skal synges op. Vi vil i år genbesøge Sønderjylland og Løgumkloster Højskole vil i 2023 udgøre rammerne om Studenterkredsens sommermøde.
Tilmelding finder sted på Løgumkloster Højskoles hjemmeside: https://www.logumklosterhojskole.dk/…/studenterkredsens…

Sommermøde 2021: Tid

D. 18. til 24. juli på Jyderup Højskole

Tid er på én gang en flygtig størrelse og konstant nærværende faktor, som man både kan have og ikke have. Ifølge fysikken kan man rejse gennem den på en kartoffels overflade, mens den i litteraturen både forsvinder og jages. Teologisk set udgør den sammen med evigheden den syntese, vi kalder et menneske, der således gennemskæres både horisontalt og vertikalt. Tiden er også livets grænse i form af død, mens der på samfundsplan tales om en stadig acceleration. Samtidig bruges henvisninger til det indeværende år som argument i politiske debatter, og det er et åbent spørgsmål, om tidsånden ligger i strid med andre ånder. Tid er temaet til tiden, og Studenterkredsen tager et dybt kig ind i krystalkuglen og udforsker dens betydninger bl.a. litterært, historisk, teologisk og æstetisk. Tag derfor med på Jyderup Højskole, der – som altid – vil danne ramme om en uges foredrag, diskussion, sang og festlige stunder.

Program
Søndag d. 18/07
– Kl. 16:00-18:00: Ankomst og indkvartering
– Kl. 20:00: Koncert v. ensemble fra Musikkonservatoriet: Quatuor pour la fin du temps

Mandag d. 19/07
– Kl. 10:00: Højskoleforstander og forfatter Bjørn Bredal: Marcel Prousts På sporet af den tabte tid
– Kl. 14:00: Forfatter Monica Papazu: Profeten Dostojevskij – evighed og timelighed i forfatterskabet
– Kl. 20:00: Professor Peter Al Humaidan: Supersæd – mænds biologiske ur

Tirsdag d. 20/07
– Kl. 10:00: Foredrag: Professor emeritus Holger Bech Nielsen (digitalt): Den frie vilje som illusion – tidsbegrebets kvaler i fysikken
– Kl. 14:00: Foredrag: Lektor emeritus Christian Gorm Tortzen: Euklids Elementer og hans idehistoriske kontekst
– Kl. 20:00: Museumsdirektør Poul Erik Tøjner: Strømninger i kunst

Onsdag d. 21/07
– Kl. 10:00: Lektor Carsten Pallesen: Tid og fortælling – Paul Ricoeur
– Kl. 12:30: Madpakkesmøring og udflugt

Torsdag d. 22/07
– 10:00: Filmforevisning: Terminator 2: Judgement Day
– 14:00: Foredrag: Sognepræst Torben Bramming: C.S. Lewis om Guds forhold til tiden
– 20:00: Gudstjeneste v. sognepræst Andreas Riis Damgaard og organist Jannik Hansen

Fredag d. 23/07
– Kl. 10:00: Foredrag: Journalist Søren Villemoes: Tidsåndens rolle i den politiske debat
– Kl. 14:00: Foredrag: ph.d.-studerende Jonathan Harmat: Mellem skabelse, åbenbaring og forløsning: jødedom og tid

Lørdag d. 24/07
– Morgenmad og afrejse

Øvrige informationer og tilmelding

Hver dag er der morgenmad kl. 08:00-09:00, morgensamling 09:00-10:00, frokost 12:30 og aftensmad 18:00.

Tilmelding finder sted på Jyderup Højskoles hjemmeside: https://www.jyderuphojskole.dk/korte…/politik-og-filosofi/
Prisen er 3.000 kr., hvis De noterer Deres medlemskab af Studenterkredsen ved tilmelding.

Vel mødt!

 

Sommermøde 2020: Intet

19. juli til d. 25. juli på Jyderup Højskole

Intethed, tomhed, ingenting, hul og nul – vi har mange ord for det, der mangler eller ikke er. ”Intet” lader sig ikke indkapsle, men spørgsmålet om intet melder sig når vi konfronteres med spørgsmålet om eksistens. Er alt og intet modsætninger? Eller har Prædikeren ret i sit udsagn om, at alt er intet? Er fysikkens mørke stof et tomt forsøg på at sætte intet på begreb? Og hvordan kan H. C. Andersen skrive et eventyr om Kejserens tøj, når det ikke er der?

Vi inviterer til en bred række foredrag om INTET, samt lystig diskussion om INTET og højskolesang om noget. Sommermødet foregår igen i år på Jyderup Højskole, og finder sted fra d. 19. juli til d. 25. juli.

PROGRAM
Søndag 19/7
16:00-18:00: Ankomst, indkvartering, ”ikke-leg”
18:00: Aftensmad
19.30: Velkomst og introduktion til Jyderup Højskole v. forstander Poul Henrik Jensen
20:00: Klassisk koncert
v. cellist Toke Møldrup, modtager af det prestigefyldte Dronning Ingrids Hæderslegat, samt Augustinus Fondens Jubilæumsbevilling 2017-2020.

Mandag 20/7
08:00-09:00: Morgenmad
09:00-10:00: Morgensamling m. morgensang v. forstander Poul Henrik Jensen
10:00-12:00: Intet foredrag
12:30: Frokost
14:00-16:00: Intet som altings fylde
v. Marianne Qvortrup Fibiger, lektor og ph.d. ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet
18:00: Aftensmad
20:00: Nihil per excellentiam – eller om dengang Kredsen smadrede en stol og kaldte det negativ teologi
v. Johannes Aakjær Steenbuch, cand.mag. i filosofi og ph.d. i patristik, Københavns Universitet

Tirsdag 21/7
08:00-09:00: Morgenmad
09:00-10:00: Morgensamling m. morgensang
10:00-12:00: Intet i kunsten eller kunstens intet
v. Kristina Lohe, kunsthistoriker, forstander på Volkenroda kloster og tidligere lærer på Rønshoved højskole
12:30: Frokost
14:00-16:00: Luthersk antropologi: Skabelse af intet – genskabelse til intet
v. Sasja Emilie Mathiasen Stopa, cand.theol. og ph.d. i systematisk teologi, Aarhus Universitet
18:00: Aftensmad
20:00: Det litterære forlæg for Nietzsches nihilismebegreb
v. Henrik Due, Københavns Universitet
Onsdag 22/7
08:00-09:00: Morgenmad
09:00-10:00: Morgensamling m. morgensang v. forstander Poul Henrik Jensen
10:00-12:00: Intet i H.C. Andersens forfatterskab
v. Kirsten Dreyer, cand. phil. og næstformand i H.C. Andersen-Samfundet
12:30: Madpakkesmøring og Grundtvig-tur i Odsherred v. Jes Fabricius Møller, lektor, dr. phil og kongelig ordenshistoriograf
18:00: Aftensmad og sommerbal m. les lanciers

Torsdag 23/7
08:00-09:00: Morgenmad
09:00-10:00: Morgensamling m. morgensang
10:00-12:00: Filmforevisning – 1917
12:30: Frokost
14:00-16:00: Vilje til vellyst og undergang – Om skabelse og tilintetgørelse hos Thomas Mann
v. Morten Dyssel, formand for Det Danske Thomas Mann-selskab
18:00: Aftensmad
20:00: Gudstjeneste v. Isak Krab Koed, sognepræst i Vesterkær Sogn og organist Jannik Hansen

Fredag 24/7
08:00-09:00: Morgenmad
09:00-10:00: Morgensamling m. morgensang
10:00-12:00: Intet eller noget, lidt om Knausgaards ideologiske skitzofreni
v. Hans Nørkjær Franch, valgmenighedspræst i Lemvig og Omegns Valgmenighed
12:30: Frokost
14:00-16:00: Sorte huller og mørkt stof
v. Ole Eggers Bjælde, undervisningsudvikler og ph.d. i astrofysik, Aarhus universitet
18:00: Festmiddag med efterfølgende revy

Lørdag 25/7
08:00-09:00: Morgenmad
10:00: Farvel og tak for denne gang

TILMELDING
Almindelig elev: 4000 kr. pr. uge (inkl. kost, logi og undervisning). Tillæg for enkeltværelse: 500 kr. Der er særlig gunstige priser på tilmelding som almindelig elev for

Medlemmer af Studenterkredsen: 2300 kr.

Tilmelding til særpris sker ved, at man vælger “Kostelev” og i feltet “Specielle behov” angiver, om man er medlem af Studenterkredsen.

Dagselev: 3500 kr. pr. uge (inkl. kost og undervisning).

Tilmelding foregår på Jyderup Højskoles hjemmeside (https://www.jyderuphojskole.dk/korte-kurser-oversigt/politik-og-filosofi/). Tilkendegiv også Deres deltagelse på Facebook.

Sommermøde 2019: Havet

21-27. juli 2019 på Jyderup Højskole

Havet har været og er til stadighed en kilde til inspiration for litteratur og maleri, hjemsted for blandt andet Herman Melvilles Moby Dick og Bibelens Livjatan, både ophøjet og angstprovokerende i sin vælde og uudgrundelighed. Også som politisk vilkår og mulighed har havet gjort sig gældende i sin funktion af krigsskueplads i Danmarks historie og aktuelt i form af den sidste grænse for flygtninges og migranters vej til det forjættede Europa. Drag med, når Studenterkredsen udforsker havet som æstetisk, politisk, litterært og teologisk fænomen langt ind i nattens dyb, hvor champagneboblerne flyder frit, indtil Solen stiger af dets skød.

Se programmet og tilmeld Dem i dag på Jyderup Højskoles hjemmeside! Markér også gerne Deres deltagelse på sommermødets Facebook-begivenhed.

Foredrag
Årets sommermøde byder blandt andet på:

 • Lektor emeritus Jørgen Hass: Havet som frihedssymbol og forlis-metafor
 • dr. phil. i filosofi Martin Pasgaard-Westermann: Havet hos Nietzsche
 • Lektor Karen Dreyer Jørgensen: ”Musa, fortæl mig om manden…” . En tolkning af Odysseen
 • Kunstkritiker Bente Scavenius: Havet i billedkunsten
 • Selvstændig journalist Martin Breum: Hvis Grønland river sig løs
 • Lektor i filosofi, idéhistorie og religion Aksel Haaning: At nedstige i underverdenen – ”mødrene” sted og begreb i Goethes værk Faust(1808; 1832)
 • ph.d.-stipendiat Rasmus Vangshardt: Saltet længsel – havet og “det oceaniske” som kunstnerisk motiv og kulturkritisk strategi i Vestens litteraturhistorie
 • Professor emeritus Kirsten Nielsen: Havet og andre kaosmagter i Det Gamle Testamente
 • Oversætter Flemming Chr. Nielsen: Et hvalfangerskib var mit Yale og mit Harvard
 • dr.phil. Thorkild Kjærgaard: Har Grønland nogensinde været en koloni?
 • Forfatter Siri Ranva Hjelm Jacobsen: Havbrevene

Onsdagens tur går til Sjællands Odde, hvor vi blandt andet skal bese Willemoes’ gravmæle og tage en dukkert i vandet. Undervejs vil forstander Poul-Henrik Jensen berette om Willemoes og Englandskrigene og andre seværdigheder i denne smukke del af Danmark. Ved hjemkomsten forberedes aftenens sommerbal m. afdansning af les lanciers.
Torsdag aften er der gudstjeneste i Jyderup Kirke v. valgmenighedspræst for Kjellerup Valgmenighed, Kristoffer Garne, i samarbejde med organist for Højdevangskirken, Jannik Vedel.
Endelig byder fredag aften på festmiddag med efterfølgende revy og fest.

Fuldstændigt program følger snarest.

Priser
Kostelev: 4.000 kr. inkl. kost, logi og undervisning.
Medlemmer af Studenterkredsen: 2.300 kr. inkl. kost, logi og undervisning.
Dagselev: 3.000 kr. inkl. kost og undervisning.

Sommermøde 2018: Europa

Tid og sted
15.-21. juli på Jyderup Højskole

Om mødets anliggende
I græsk mytologi var Europa navnet på en fønikisk prinsesse, der blev kidnappet af Zeus. Siden hen begyndte antikkens grækere at bruge prinsessens navn om den vestligste del af den eurasiske landmasse.

Nu til dags rækker enigheden om betegnelsen ‘Europa’ sjældent længere end til enighed om navnets mytologiske oprindelse. For nogen er Europa udtryk for et kulturelt fællesskab af nationalstater med dybe rødder i kristendommen og antikkens Rom og Hellas. For andre er Europa først og fremmest et politisk fællesskab karakteriseret ved arven fra Oplysningstiden i form af menneskerettigheder og demokrati. Selv Europas fysiske grænser er ofte omdiskuterede. Er Tyrkiet en del af Europa? Er Armenien? Er Rusland?

På dette års sommermøde inviterer vi til en uge med et bredt udvalg af foredrag omhandlede Europa og frisindet diskussion og højskolesang til de lyse morgentimer. Sommermødet vil foregå fra d. 15. til d. 21. juli på Jyderup Højskole.

Se billeder fra sidste års sommermøde på Kredsens hoffotograf Adam Garffs blog, PhotoGarff.

Tilmelding

 • Almindelig elev: 4000 kr. pr. uge (inkl. kost, logi og undervisning). Tillæg for enkeltværelse: 500 kr. Der er særlig gunstige priser på tilmelding som almindelig elev for

Studerende: 2800 kr.

Medlemmer af Studenterkredsen: 2300 kr.

Tilmelding til særpris sker ved, at man vælger “Almindelig elev” og i feltet “Specielle behov” angiver, om man er studerende eller medlem af Studenterkredsen.

 • Dagselev: 3000 kr. pr. uge (inkl. kost og undervisning).

Tilmeld Dem her. Markér også gerne Deres deltagelse på sommermødets Facebook-begivenhed.

Program

  • Islam i Europa
   v. Jørgen Bæk Simonsen, dr.phil., lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet.
   Jørgen Bæk Simonsen er historiker med speciale i arabisk og islamisk historie og en markant stemme i samfundsdiskussionen om islam herhjemme. Han er forfatter til en række bøger om islam – blandt andet indføringen “Hvad er islam” og “Islam med danske øjne: Danskeres syn på islam gennem 1000 år”, en kortlægning af, hvordan forholdet mellem islam, det danske og det kristne i skiftende tider er blevet udlagt.
  • Europa som kvinde
   v. Anne Green Munk, cand.mag. og ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet
   Med udgangspunkt i den græske mytologis fortælling om prinsesse Europa af Tyros, der bliver bortført til Mellemøsten af Zeus i en tyrs skikkelse, er denne forestilling dukket op utallige gange i Europas historie og præger den dag i dag vores opfattelse af Europa – især overfor det maskuline Amerika.
  • Nord og syd i Europa
   v. Uffe Østergaard, professor emeritus ved CBS og adjungeret professor ved Aarhus Universitet
   Et foredrag om europæisk mentalitet med fokus på de forskelle, der gør sig gældende mellem Nord- og Sydeuropa.Uffe Østergaard, der i sin lange forskningskarriere har beskæftiget sig med EU, politisk kultur, europæisk politik og historie, herunder ikke mindst identitetshistorie, har ud over sine studier og sin undervisning gjort sig bemærket som flittig samfundsdebattør og skrevet en lang række bøger og antologibidrag. Senest har han engageret sig i debatten om nationalstatens stilling overfor EU og i reformationsjubilæet, hvilket bl.a. kastede bogen “Hvorfor er vi danske” og bidrag til storværket “Reformationen i dansk kirke og kultur I-III” af sig.
  • Koncert: Schuberts “Winterreise”
   v. tenor Jonathan von Schwanenflügel og pianist Fida Jamila Issa
   Schuberts “Winterreise” er en af Schuberts to sangcyklusser til poeten Wilhelm Müllers digte.Cyklen er et enkeltmandsdrama om en ung mand, hvis elskede falder for en anden, hvorefter han sorgfuld og nedslået begiver sig ud på en desillusioneret rejse. Tenor Jonathan von Schwanenflügel vil sammen med pianist Fida Jamila Issa fortolke den unge mands rejse for os.De to studerer på Syddansk Musikkonservatorium og har tidligere arbejdet sammen, blandt andet om en fortolkning af Schumanns “Dichterliebe”, der udkom på CD. Det er planen, at også deres fortolkning af “Winterreise” – som de allerede har arbejdet med et års tid – skal udkomme på CD og LP til efteråret.
  • Den ensomme vandringsmand. Europæiske vinkler på Schuberts “Winterreise”
   v. Jørgen I. Jensen, lektor emeritus i kirkehistorie ved Københavns Universitet
   Vi bliver ved “Winterreise” – for musik kan ikke kun høres, den kan også læses og forstås. Og måske kan det være svært at forstå, hvad Schuberts “Winterreise” har med Europa at gøre? Det vil Jørgen I. Jensen gøre os klogere på.Jørgen I. Jensen er en akademisk tusindkunstner, der i hele sit virke som underviser og forsker har arbejdet i grænselandet mellem forskellige discipliner.Blandt andet har han interesseret sig for forbindelser mellem teologi og musik, hvilket der er kommet en række bøger ud af, herunder om Per Nørgårds og Carl Nielsens musik – og ikke mindst bogen Europasonate fra 2009, der handler om teologiske spor i den klassiske musik og netop berører Schuberts “Winterreise”.
  • Højredrejningen i Europa med udgangspunkt i AfD
   v. journalist Jesper Vind, Weekendavisens Tysklandskorrespondent
   Et foredrag om højredrejningen i europæisk politik med udgangspunkt i det tyske parti Alternative für Deutschland.Jesper Vind har som Weekendavisens korrespondent beskæftiget sig indgående med Tyskland og tysk politik i en årrække. Sidste år udgav han den anmelderroste bog “Det nye tyske højre – Politik, rødder, idéer” om højretænkningens historie i Tyskland og dens aktuelle omdrejningspunkt i partiet AfD.
  • Overlevere og nyfødte – eksistentialisme og Europa efter krigen
   v. Jørn Boisen, lektor og institutleder på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Københavns Universitet
   Et foredrag om eksistentialismen – en markant strømning i europæisk åndsliv, som fortsat øver væsentlig indflydelse på kultur, filosofi og teologi.Jørn Boisen har i sine studier særlig interesseret sig for det 20. århundredes franske idéhistorie, samfund og litteratur. Arbejdet har blandt andet kastet introduktionsværker om Albert Camus’ og Milan Kunderas forfatterskaber af sig. Senest har han bidraget til antologien “Kundera i syv sind” fra 2017.
  • Sprogenes vandringer. Hvor kommer de indoeuropæiske sprog fra?
   v. Thomas Olander, lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet
   Et foredrag om de indoeuropæiske sprogs udvikling.Thomas Olanders forskning drejer sig med udgangspunkt i de slaviske sprog om at identificere og bidrage til rekonstruktionen af et urindoeuropæisk sprog, der har har dannet grundlag for den mangfoldighed af indoeuropæiske forgreninger, vi kender – anatolisk, tokharisk, italisk, keltisk, germansk, græsk, armensk, albansk, indoiransk og baltoslavisk.Ordet skaber, hvad det nævner – men hvordan lød det første indoeuropæiske ord, der førte de andres skabelse med sig?
  • Hvad er EU?
   v. Peter Nedergaard, professor i Statskundskab ved Københavns Universitet
   Professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Peter Nedergaard, vil foredrage for os over et for vor tids Europa afgørende spørgsmål: “Hvad er EU?”Peter Nedergaard har igennem en årrække beskæftiget sig med demokrati, globalisering, europæisk politik og Danmark i Europa. Arbejdet har kastet en mængde bøger af sig, blandt andet om Lissabon-traktaten, europæisk administration, den danske models forhold til EU og et EU-leksikon. Han er ligeledes en kendt stemme i den offentlige debat, herunder som Groft Sagt-skribent i Berlingske.
  • Vejen til Europa – usamtidig kortlægning af et endnu ungt århundrede
   v. Johan Chr. Nord, cand.mag. i tysk, valgmenighedspræst for Kjellerup og Omegns Valgmenighed.
   Johan Chr. Nord er cand.mag. i tysk, skribent og foredragsholder. Han har arbejdet som bl.a. valgmenighedspræst og højskolelærer og beskæftiget sig med en bred vifte af emner, herunder fx nordisk mytologi, Johannes Jørgensen, Jakob Knudsen, brandesianismen og Schopenhauers tænkning. Sideløbende har han flittigt blandet sig i debatten om Europas tilstand og Danmarks situation i lyset af den.
  • Sommermødegudstjeneste i Jyderup Kirke
   v. sognepræst Anne Louise Nielsen og organist Jannik Vedel
   Der kan naturligvis ikke holdes sommermøde i Studenterkredsen, uden at Herrens Ånd kommer til orde over urdybet. Derfor holder vi traditionen tro gudstjeneste. Aarhuskredsens bestyrelse er glade for at kunne meddele, at vi igen i år har fået lov at holde gudstjeneste i Jyderup Kirke sammen med sognets menighed.Sognepræst ved Skelgårdskirken i Københavns Stift, Anne Louise Nielsen, forestår gudstjenesten. Anne Louise, der er ph.d. fra Aarhus Universitet på en afhandling om Kierkegaard, har haft sin gang i Kredsen i såvel Aarhus som København og vil være et kendt ansigt for mange.Et andet kendt ansigt i Kredsen, Jannik Vedel, som er organist ved Glostrup Kirke i Helsingør Stift, har lovet ligesom sidste år at akkompagnere gudstjenesten.
  • Udflugt til Rørby Kirke og Røsnæs Fyr
   Vanen tro rummer sommermødet en udflugt, igen i år med bus og forstander Poul-Henrik Jensen som guide. Denne gang går den til Sjællands vestligste punkt, det idylliske rev ved Røsnæs, hvor Røsnæs Fyr rager op. Fyret byder på en udstilling om de mange krige, fyret har været en del af, og om områdets søfartshistorie, samt en café. Ved fyret bliver der mulighed for at bade ved stranden og bese bunkerne fra 2. verdenskrig.Inden vi når så langt, gør vi holdt ved Rørby Kirke, hvor vi skal se en overdådig samling nylig restaurerede kalkmalerier. Malerierne, der blev malet fra år 1400 til 1425, er udført af Unionsmesteren, et af middelalderens bedste værksteder. De udmærker sig blandt andet ved et i dansk gotiks sammenhæng højt kunstnerisk niveau og stor detaljerigdom.
  • Europas historie er migranternes historie. Om W.G. Sebalds forfatterskab
   v. Kasper Green Munk, ph.d. i litteraturhistorie fra Aarhus Universitet
   Kasper Green Munk vil foredrage for os om den tysk-engelske W.G. Sebalds forfatterskab. Forfatteren var selv migrant, og forfatterskabet – herunder hovedværket “De udvandrede” – kredser bl.a. om migrationen og dens konsekvenser set indefra.Kasper Green Munk er ph.d. i litteraturhistorie med en afhandling om Ernst Jünger, W.G. Sebald og kunsten at skildre krig i moderne litteratur. Hans litterære specialer er desuden tysk og skandinavisk samtidslitteratur, bl.a. forfatterskaber af Karl Ove Knausgård og Christian Kracht. Han arbejder som redaktør, skribent og foredragsholder.
  • Europæiske identiteter
   v. lektor emeritus Michael Böss
   Michael Böss vil foredrage for os om europæiske identiteter.Michael Böss har i sin forskning og formidling i en årrække koncentreret sig om identitetsspørgsmålet – ikke mindst med fokus på nationale identiteter. I bøger som “Det demente samfund”, “Republikken Danmark” og “Forsvar for nationen” har Böss kredset om de nationale identiteters forudsætninger, nødvendighed og indholdsbestemmelse.Snart er Böss igen aktuel med en bog, denne gang i Aarhus Universitets Tænkepause-serie, der under titlen “Nationalitet” lægger sig i slipstrømmen af dette gennemgående tema i forfatterskabet.

Sommermøde 2017: Dekadence

6.-12. august 2017 på Jyderup Højskole

“Dekadence” er om noget et mangefacetteret begreb – det indgår med stor naturlighed i reklamer for luksusbiler, chokolade og hårprodukter, mens det samtidig betegner en inderlig kulturel strømning vendt mod netop materialisme. Dekadencens spleen står i fjendskab med fornuften og dyrker l’art pour l’art, mens dekadence som degeneration peger på sædernes forfald, hos civilisationer såvel som individer. Fælles for dem er tilsyneladende frafaldet fra en norm og udtrykket af en slags exces. Når dekadencen er så forskelligartet i sin insisteren på at komme til syne, drages vi til at spørge: Hvor begynder dekadencen?

Studenterkredsen har derfor lejet sig ind på et slot ude i skoven. På Jyderup Højskole. Denne skal danne ramme om en uge med bl.a. litterære, teologiske, filosofiske og kunsthistoriske foredrag om dekadencen, hvor vi håber at få oplyst fænomenet selv, såvel som menneskets dunkle besættelse af det. Højskolesangbogen vil spille andenviolin i denne lidet opbyggelige dannelsessymfoni, hvor en række unge mænd og kvinder vil sætte hinanden stævne og gruble og debattere, synge og nyde. Så kom med og forsvind ind dekadencens besnærende mystik, imens vi synger de lysende sommermorgener frem. Det foregår alt sammen på Studenterkredsens sommermøde 2017.

Se programmet og tilmeld Dem i dag på Jyderup Højskoles hjemmeside! Markér også gerne Deres deltagelse på sommermødets Facebook-begivenhed.

Foredrag
Årets sommermøde byder blandt andet på:

Anders Ehlers Dam: Houellebecq og dekadencen
Wanda Liszt: 70’er dekadence i Bøssernes Befrielsesfront
Poul Lübcke: Kierkegaard, Baudelaire, Nietzsche og metafysikkens krise
Heine Hansen: Romersk dekadence med udgangspunkt i Petronius’ Satyricon
Christian Oluf Verdoner Larsen: Den tonale (de)kadence. Musikken og den vestlige kulturarv

Hør også Per Arnoldi og Kathrine Winkel Holm. Fuldstændigt program følger snarest.

Priser

Almindelig elev

3500 kr. inkl. kost, logi og undervisning. Tillæg for enkeltværelse 500 kr.Dagselev

2500 kr. inkl. kost og undervisning.Studerende

2000 kr. inkl. kost, logi og undervisning.Medlemmer af Studenterkredsen

2500 kr. inkl. kost, logi og undervisning.

Sommermøde 2016: Natur og unatur

Ⓒ Adam Garff
Ⓒ Adam Garff

Traditionen tro holder Studenterkredsen et årligt sommermøde. I år er det Aarhuskredsen, der arrangerer, og Rønshoved Højskole ved Flensborg Fjord, der lægger idylliske og behagelige omgivelser til. Årets program er nu udfærdiget og kan ses nedenfor. Se også Adam Garffs billeder fra sidste års sommermøde. el mødt til en uges frisindet diskussion, højskolesang og ungdommeligt bajadseri.
”Ulven kommer!” er ikke længere bare noget, Peter råber for at fordrive tiden. For ulven kom, og med sig bragte den naturen tilbage i danskernes bevidsthed, ja, ligefrem hele vejen ind på den politiske dagsorden, for det forlød jo, at den ikke hørte til hertillands. Problemerne begynder allerede her at tårne sig op, for kunne man ikke også stille spørgsmålstegn ved, om den vilde natur, eller sågar naturen som sådan, hører til i et gennemciviliseret land som Danmark? Dette bringer endvidere andre spørgsmål på banen, eksempelvis hvor naturens grænser går? Kan vi overhovedet skelne mellem en natur og en unatur? Er mennesket ren natur og således blot ét iblandt et væld af andre naturvæsner, eller er vi netop som mennesker i stand til at bryde naturens lænker og bånd og således også være ånd? Og er vi mennesker betragtere af eller deltagere i naturen ‘derude’? Bølgerne går ofte højt, når vi diskuterer begrebet “naturlighed” i forbindelse med kønsdebatten, forholdet til vores omverden og maden, vi putter i munden. Vi skal på dette års sommermøde med andre ord diskutere grænserne mellem det organiske og det syntetiske, natur og unatur.

Foredrag

Nordisk længsel – om Havsteen-Mikkelsens billed- og kirkekunst

Oplysning om Livet eller Skyggeværk i Åndens Verden

Immanensklaustrofobi – Mennesket på randen af verden

Dyresyn i Danmark og udlandet – dobbeltmoralens holdeplads

Grundtvigsk lystvandring mellem mytologi og naturalisme

Hvem er bange for den store stygge hun-ulv?

Følelsernes Opdragelse

Politisk psykologi: Hobbes, Lorentz og Arendts forfatterskaber

Universets evige Blaa, hvor Kloderne tavst om Kloderne gaa – Om Thøger Larsens digtning

Højskolelivet

Udover foredragene vil ugen byde på højskolesang, lanciers, frisindet diskussion til den lyse morgen, samt en eftermiddagstur til Naturparken Vadehavet.

Særpris for studerende deltagere i Studenterkredsens sommermøde

Dobbeltværelse pr. person uden bad: 2.300,-kr

Vælg indkvartering på dobbeltværelse og angiv “Studenterkredsen” i kommentarfeltet. Så modregner vi beløbet når pengene trækkes fra Deres konto.
Priser

Enkeltværelse m. bad:

kr. 5.195,00

Dobbeltværelse m. bad:

kr. 4.495,00

Enkeltværelse u. bad:

kr. 4.495,00

Dobbeltværelse u. bad:

kr. 3.695,00

Yderligere information og tilmelding via Rønshoved Højskoles hjemmeside. Markér også gerne Deres deltagelse på Facebook.

Studenterkredsens sommermøde

Siden 1901 har Studenterkredsen hvert år arrangeret en uge med foredrag, diskussion og fest på en højskole et sted i landet. Det første møde med titlen »Studenterkredsens Sommermøde«, hvorfra der kendes et referat, var på Vallekilde Højskole i 1904. Det omtales som det tredje af slagsen, hvoraf det første antagelig har været mødet på Askov og det andet et lignende møde på Testrup, hvor deltagerne bl.a. kunne høre om mulighederne for trådløs telegrafi. Udgiveren af Grundtvigs udvalgte skrifter, Holger Begtrup, talte i Vallekilde om, at der var overordentlig god brug for de grundtvigske tanker i nutiden. Det ser ud til at være et uopslideligt emne.

sommermoede2011_2

sommermoede2011_1

Fra Studenterkredsens sommermøde 2011. Se flere billeder her.

TIDLIGERE SOMMERMØDER

2018 Europa, Jyderup Højskole

2017 Dekadence, Jyderup Højskole (pdf)

2016 Natur og unatur, Rønshoved Højskole (pdf)

2015 Fremskridt. Mellem ånd og innovation, Grundtvigs Højskole

2014 Danmark, Liselund Kursuscenter (pdf)

2013 Sproget skaber sig, Grundtvigs Højskole (link)

2012 Livet selv – en dansk dannelsesrejse, Mellerup Højskole

2011 Efter Sandheden – tid til gendannelse?, Grundtvigs Højskole (pdf)

2010 Frihed, Grundtvigs Højskole (pdf)

2009 Offeret, Grundtvigs Højskole (pdf)

2008 Vanvid, Ry Højskole (pdf)

2007 Dumhed – det er altid de andre, Valdekilde Højskole (pdf)

2006 Skurken, Løgumkloster Højskole

2005: Kunst og moral, Ry Højskole (htm)

2004: Retfærdighed, Krogerup Højskole (pdf)

2003: Humor for alvor, Thestrup Højskole (htm)

2002: Elite og Samfund, Ry Højskole (htm)

2001: Mytens virkelighed, Grundtvigs Højskole Frederiksborg (htm)

2000: Spor i tiden, Rødding Højskole (pdf)

1999: Det onde, Grundtvigs Højskole Frederiksborg (pdf)

1998: Ånd i krise, Grundtvigs Højskole Frederiksborg (pdf)