Uddannelseskonference i Landstingssalen

I regi af Rønshovedgruppen afholdes lørdag d. 28. november 2015 kl. 13-17.30 i Landstingssalen på Christiansborg en uddannelses- og dannelseskonference, som Studenterkredsen har ikke så lidt at gøre med. Blandt andre interessante foredragsholdere finder man Aarhuskredsens formand, Anders Thyrring Andersen, som vil tale om dannelse, misdannelse og uddannelse i uddannelsessystemet. Studenterkredsens redaktion kan varmt anbefale Kreds- og omkredsfolk at deltage. Herunder følger program og tilmeldingsoplysninger.

Rønshovedgruppen ønsker at sætte dannelsen i Danmark på dagsordenen, dels ved offentlige møder, dels ved deltagelse i den almindelige debat. Som en naturlig forlængelse af vores øvrige aktiviteter har Rønshovedgruppen taget initiativ til – sammen med en række mennesker med stor erfaring fra undervisningsverdenen[i]]- at udarbejde forslag til motiverede ændringer af dele af det danske uddannelsessystem, både principielt og praktisk.

Vi er af den opfattelse, at det sidste tiårs reformer på alle niveauer i uddannelsessystemet – kulminationen på en lang udvikling – lider af en række principielle fejl, som har fået omfattende negative konsekvenser for den faglige kvalitet og dermed også for den almene dannelse i Danmark. Læs resten