Arkiv

Studenterkredsen har igennem sin levetid været involveret i en række udgivelser: Således har et samarbejde omkring Studenterkredsen frem til 1996 udgivet 62 årgange af tidsskriftet Kredsen. I 1988 blev udgivet et jubilæumsskrift i forbindelse med Studenterkredsen i Københavns ethundrede års jubilæum.

Det er planen, at der her på siden løbende vil blive lagt artikler o.l. fra Studenterkredsens udgivelser, i den grad disse vurderes stadig at kunne være interessante. Derudover er det håbet, at siden med jævne mellemrum kan opdateres med nye tekster med relevans for de arrangementer, vi holder i Kredsen i løbet af semestrene samt på sommermødet.

Semesterprogrammer

Programmer fra tidligere semestre.

2011 (forår) | 2009 (forår) | 2004 (forår) | 2003 (forår) | 2003 (efterår) | 2002 (forår) | 2002 (efterår) | 2001 (forår) | 2001 (efterår) | 2000 (forår) | 2000 (efterår) | 1999 (forår) | 1999 (efterår) | 1998 (efterår) | 1995 (forår) | 1994 (efterår) | 1992 (efterår) | 1987 (efterår) | 1986 (efterår) | 1985 (forår) | 1984 (forår) | 1982 (forår) | 1982 (efterår)

Tidsskriftet

Det første nummer siden 1997 udkom medio april 2014. Bestilling her.

Hele numre af Studenterkredsens tidsskrift i PDF

Studenterkredsen september 1933 (første nummer)

Studenterkredsen december 1965

Johannes Møllehave: Vi skal overkomme, Johannes Horstmann: Sækularisering, Finn Brandt-Pedersen: Modernismen contra Modernisterne, Jens Glebe Møller: Et indlæg i religionskrigen Bukdahl-Lauridsen, Jørgen Løgstrup: Fællesskab og folkestyre

Studenterkredsen april-Maj 1958
Villy Sørensen: Nihilisme og etik, Johannes Horstmann: Kritik og forkyndelse,m.m.

Studenterkredsen oktober-november 1952

Johannes Lauridsen: Bemærkninger om Grundtvig og Kierkegaard, Knud Rasmussen: En fri drøftelse med åbenhed overfor tilværelsen, Johannes Smith: Smaa forløb fra en begravelse, m.m.

Registrant 1933-1997

Studenterkredsens tidsskrift udkom oprindeligt fra 1933 til 1997. I forbindelse med udgivelsen af 125-års-jubilæumsskriftet Kontinuitet og radikalisme i 2013 blev der udarbejdet en samlet registrant over alle bladets artikler og deres forfattere.

Se nedenfor eller hent den som pdf.

Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997.
 v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt
Foråret 2013
1. årgang
Nr. 1, September 1933
J. J. – Til Indledning
Henrik Dons Christensen, SK’s formand – Til Russerne
Ukendt –Hvad bestiller man i kredsen?
Tællepråsen – Rimkrøniken [kåseri over Oscar Geismars fravær
på sommermødet]
J. J. – N. C. Petersen. [nekrolog]
Arne Fog Pedersen – Indtryk fra Sommermødet
Gammel Gymnast – 10. Aar. Studenterkredsens
Gymnasistforening
Tage Rydal, pastor – Rye’s Brigade
Esse – A. Rye, general udtaler sig
D. – En bølge – [digt]
Agric – Samling
Politicus – Saadan set.
Nr. 2, oktober 1933
J. H. Monrad – Salige er de enfoldige
Regin prenter – Tale ved Vennemødet i Grundtvigs Hus, tors
7. Sep ’33
K. Kirkegaard-Larsen – Omkring Grundtvigsfesterne
Arne Fog Pedersen – Strejftog.
J. J. – Studenterraadsvalgene
Tællepråsen – Rimkrøniken [digt over lang højere bjerge]
Richard Andersen – Teologi og Præsteuddannelse
Arne Fog Pedersen – Et par indsigelser [vedr. Richard
Andersens artikel]
K. Kirkegaard-Larsen – boganmeldelse [Karl Barth:
Theologische Existenz heute!]
J. J. – boganmeldelse [Grundtvig Litteratur]
Thorkild Clausen – Ny Verdensopfattelse
Sigfred Vang – Boganmeldelse [Jak. Kr. Lindberg – en bog om
arbejdets ordning]
Nr. 3. November  1933
I. H. Monrad – Udelukker Versaillesfreden Verdensfreden?
Helge Noe-Nygaard – Tanker ved Prof Jørgen Jørgensens
Foredrag i ”Kredsen” fre 29. Sep
Jørgen Jørgensen – [svar på tanker vedr. foredrag]
A.F.P. – Strejftog [sandsynligvis Arne Fog Pedersen]
K. Kirkegaard-Jensen – Om studiekredse og Studenterkredsen
J.J. – Lidt Studenterpolitik
Tællepråsen – Rimkrøniken [kåseri over forening Teologisk
Forum]
Dr. Mockrauer – Fredstankens etiske Forudsætninger
[hovedtræk af dennes foredrag]
Boganmeldelser  [K.L.
Aastrup – ”Ellen Linde”, Kirsten A Lange – ”Den danske friskoleshistorie”,
Jacob Paludan – ”under regnbuen”, Erich Erichsen – ”Mellem levende Hegn”, Arne
Brandt Pedersen – ”Adolf Hitler og den nationale revolution”]
Arne Brandt Pedersen – Nazismen, et nødvendigt Korrektiv
Nr. 4, december 1933
I. H. Monrad – Hvad er der ”bag paa” Verdenskortet?
Johs. Fog, pastor, Viborg – Arbejder og Kirke
Arne Fog Pedersen – Strejftog højskolerne og offentligheden
J. J. – Grænseværn
Tællepråsen – Rimkrøniken [kåseri over ankebogen]
Boganmeldelser [Kaj Munk: ”De udvalgte”; Stiftsprovst,
dr.theol. Fuglsang-Daamgaard: ”privat-skriftemaalets Fornyelse”; Højskolesangbogen;
Dansk Kirkeliv medens tiderne skifter, Eva Berg: ”ungt ægteskab”, Martha
Ostenso: ”Vildgæs”, Ingeborg Thomsen og Svend Thorsen: ”De fire onde aar”, A.
C. Meyer: ”En Agitators Erindringer”, Julebogen og Glædelig Jul, Søren
Noe-Nygård: ”Mænd”, Aage Bentzen: ”Omkring Bibelhistorien”, Johannes Novrup:
”Amerika Konstituerer”, Morten Larsen: ”Oplevelse” , William Temple ”Syllabus
on Thoughts on Some Problems of the Day”,
J. Birkedal Nielsen, højskolelærer, cand.theol. – Politisk
Universitet?
Nr. 5,  15. december
1933
I. H. Monrad – Omsætning i Minsterpræsidenter
N. B. Engsnap, sognepræst – Ordet i Grundtvigs
Forkyndelse[foredrag holdt i kredsen ]
Chr. Nissen, Sognepræst – Aftensang [salme]
Arne Fog Pedersen – Strejftog [om Jørgen Bukdahl]
J. J. – Folkestyre
Tællepråsen –Rimkrøniken [kåseri over juletravlhed]
Regin Prenter – ”Barthiansk” ethik
Litteratur [Essad Bey: ”Olie og Blod i Orienten”,
”Liselundbogen”, Chr. Demuth: ”Høsten”, Jørgen Bukdahl: ”Det europæiske
Menneske”, Olaf Lynge: ”Dansk Kirke i Paris”, J. Kj. Carlsen ”Johannes Clausen,
Grænsepræsten”, Otto Larsen: ”Gud blev Menneske”]
Nr. 6., februar 1934
I. H. Monrad – Overskrides den nye Mainlinje?
Jørgen Jessen – Som paa en øde Ø [J. J. ?]
Jørgen Jensen – Hvordan Grundtvig så på Religionsundervisningen
i Skolerne
N. J. L. – Den døende Veteran [oversættelse af Walt Whitman
digt]
J. J. – Den almindelige Studenterforening
Tællepråsen – Rimkrøniken [nytårsønsker]
Litteratur [Stiftsprovst Fuglsang-Damgaard:
”Religionspsykologi”, Sven Stople: ”Fejg”, Froda: ”Ved Østens Port”, Fannie
Hurst: ”Hun duede ikke”,
Nr. 7. Marts 1934
Görnandt. Superintendent, skt. Petri. – Die deutsche
evangelische Kirche
I. H. Monrad – Tre Riger – Tre Bøger [omtale af Hitlers Mein
Kampf]
Jens Jelsbak – Gammelt og nyt.
Tællepråsen – Rimkrøniken
Div. – Danmark Nazismen [debat ved følgende: Arne Fog
Pedersen, Thorkild Clausen, Haakon Falcke, Tage W. Nielsen og Helge Noe-Nygaard
og Bendt L. Øllegaard og Jørgen Jensen, Knud Høgsbro, Gunnar Monrad, Sif.
Vang,]
Nr. 8, april 1934
K. Kirkegaard-Jensen – Da den sidste Sultan flygtede[om
Konstantinopel]
Arne Fog Pedersen – Den lutherske Nadveropfattelse
Jens Jelsbak – Studenterbeskatningen
Litteratur – [Ilja Ehrenburg: ”Vort daglige brød”, Pearl S.
Buck ”Moderen”, ”Demokrati og diktatur” ved udvalget for social Literatur”]
K. Høgsbro – Hvorfor gaa over Skelbækken efter Vand? [om
Grundtvig mm.]
Div. – Danmark og Nazismen [fortsat diskussion fra sidste
nummer ved følgende: Poul Engberg, Frede Rasmussen]
Nr. 9, maj 1934
Hans Hansen, folketingsmand – Marxismens Fallit
Marius Kristensen, dr.phil. – Tysk og dansk et par kuriøse
forhold
Hans Monrad Nielsen – Luthers nadveropfattelse [svar på Arne
Fog Pedersen artikel fra sidste nummer]
Arne Fog Pedersen – [svar på artiklen om nadveropfattelse]
Arne Fog Pedersen – Omkring Foraarsudflugterne
Div. – Danmark og Nazismen [fortsat diskussion ved følgende:
Otto Bertelsen, Jørgen Jensen, Haakon Falcke og Hans Madsen,
Jørgen Jensen – For eller imod marxismen, og hvorfor?
Nr. 10. Juni 1934
Henrik Dons Christensen – Sommermøde
Frede Terkelsen – Lidt om Danebod Højskole
Tællepråsen – Rimkrøniken [kåseri over Karl Barths foredrag
i Kredsen]
Gustav Helms – Sommermødesangen [sang til sommermødet]
Regin Prenter – Studenten i det tredje rige
I. H. Monrad – Nationalsocialismens bibel [omtale af Hitler
bog]
2. Årgang
Nr. 1, september 1934
Erik Appel, domæneforpagter, cand.mag. – Nordslesvig Nu I
Anker Sølling – Lidt om ”Studenterkredsen” til Russerne
Tællepråsen – Rimkrøniken [om at skrive med små bogstaver]
Arne Fog Pedersen – Sommmermødet
K. Høgsbro Østergaard – Studenterkredsen dens forudsætninger
og ældste historie I
Nr. 2, oktober 1934
Erik Appel – Nordslesvig Nu II [forsættelse fra sidste
nummer]
Niels Bundgaard – Kristeligt Studenter-Settlement [om et sted
i Saxogade 9 for kristelige studenter]
J. J. – Politik og skydning
 Litteratur [Prof.
Lyder Brun: ”Lukas-Evangeliet”, Frede Hansen ”Hjemmeøvelser for Mænd”,
K. Høgsbro Østergaard – Studenterkredsen Dens Forudsætninger
og ældste Historie II [forsættelse fra sidste nummer]
Nr. 3, november 1934
Børge Diderichsen – Om teologiens frihed
J. J. – Opgangstider [Tale ved rusgilde]
Tællepråsen – Rimkrøniken [sang over spurven sidder stumt
bag kvist om Kredsens fredagsaftner
Arne Fog Pedersen – Kirken i Dag [om Barths bog af samme
navn]
Haakon Falcke – Dansk Politisk Fremtid
Litteratur [Niels Lindberg: ”Nutidens Økonomi og
Fremtidens”, Ib Ostenfeld ”Angstbegrebet i Søren Kierkegaard: Begrebet Angst.
En psykologisk detail-studie”,
Knud Høgsbro Østergaard – Studenterkredsen Dens
forudsætninger og ældste Historie [fortsættelse]
Nr. 4, december 1934
J. Swijnenburg &E. v. Bruggen – Hören und Versthen
[artikel af to hollandske teologer]
Otto Bertelsen – Tjen dit Fædreland
Div. – Højskolens mål og Opgave i vor tid [referat af
diskussion i Kredsen]
J. J. – Oxfordbevægelsen
Holger Tolstrup Andersen – Quand même [vintersang]
Litteratur [Ib Ostenfeld: ”Angstbegrebet i Søren
Kirkegaard…, ”Arv og race”, L. P. Fabricius:”Danmarks Kirkehistorie”, Kaj
Klitgaard: ”Hr. N. N.s utrolige Rejser”]
K. Høgsbro Østergaard – Studenterkredsen Brydningstiden
1892-1896 IV [fortsat fra tidligere numre]
Nr. 5, julen 1934
Tage Rydal, sognepræst – Julepræken
Erik Appel 
Nordslesvig nu III [fortsættelse fra tidligere numre]
Tællepråsen – Rimkrøniken [tilegnet det teologiske facultet]
Litteratur [Bodil Bech: ”Vi ejer natten, digte”, Axel
Rosendal: ”En stor Glæde”]
Torben Dijnes – Hverdagsbarthianisme [foredrag holdt i
Kredsen]
Richard Andersen – Vrøvlets Profter [anmærkning til foredrag
og diskussion om hverdagsbarthianisme]
Axel Jakobsen – Det var en svipser! [indlæg i debatten om
tidehverv og hverdagsbarthianisme]
Hans Monrad Nielsen – Aandsbeslægtede
Chr. Lindskorg – kirkelig og kristelig menneskeopfattelse
[referat af dennes foredrag i Kredsen]
Nr. 6, februar 1935
Knud Høgsbro Østergaard – Studenterkredsens Historie Den
aktive peridoe 19-896-1900 V [fortsat]
Jørgen Hattemager – I. P. Bang 70 Aar
Tællepråsen – Rimkrøniken [Bekymret faders skrivelse til
forstanderen på Askov]
Torben Dijnes – Gensvar til Axel Jacobsen [fortsat debat om
Barth og tidehverv]
Litteratur [Poul Skadhauge: ”Et er Søkort at forstaa..”,
Pearl S. Buck: ”Østenvind – Vestenvind”, K. Kirkegaard-Jensen ”Kirkehistorisk
oversigt…”, Jørgen Bukdahl: ”Det skjulte Foraar. Emigrantbreve fra Norge”]
Richard Andersen – Ved Vismandens Fødder [anmeldelse af
Grønbechs bog om mystikere]
Nr. 7, martis 1935
Marius Kristensen, dr.phil – Erasmus og Povl Helgesen om
helgendyrkelse
Aksel Jacobsen – Afslutning [på debat med Dijnes]Ukendt – Studenterkredsens Historie VI [fortsættelse, med al sandsynlighed Knud
Høgsbro Østergaard]
Arne Fog Pedersen – ”Nørrebropræsten”
Regin Prenter – Lidt om Grundtvig, Maurice og ”Tidehverv”
Nr. 8, april 1935
Anders Nørgaard, valgmenighedspræst – Grundtvigianerne og
Grundtvig [Rids af foredrag i Kredsen]
Tage Rydal – Hørt i radioen
Litteratur [A. Frøvig: ”Kommentar til Matthæus-Evangeliet”,
K. Kirkegaard-Jensen: ”Kirkehistorisk oversigt… II]
Knud Høgsbro Østergaard – Studenterkredsens Historie VII
[fortsat]
Nr. 9, maj 1935
Oscar Geismar – Grundtvig, Barth og Oxford [efter foredrag i
kredsen]
Morten Bredsdorff – Dansk og tysk Kultur gennem 100 aar
[referat af foredrag]
Arne Fog Pedersen – En dansk Overbevisning
Knud Høgsbro Østergaard – Studenterkredsens historie VIII
[fortsat]
Litteratur [Theodor Geiger: ”Samfund og Arvelighed”, Erling
Kristensen: ”Drejers Hotel”]
Nr. 10, 1935
Anker Sølling – Sommermøde
Arne Fog Pedersen – Rødding Højskole [til nye studenter i
anledning af sommermøde]
Jørgen Jessen – Studenterkredsens Gymnastiskforening
Litteratur [L. V. Birk: ”Under Højkapitalismen],
Holger Sørensen – Vor nye Formand udtaler sig
Anders Vedel, højskoleforstander – Grundtvig, Barth, Oxford
[i anledning af Oscar Geismars foredrag]
Oscar Geismar – [svar på ovenstående indlæg]
Knud Høgsbro Østergaard – [svar på ovenstående indlæg]
E. S. Olsen 
Universitetsforhold mm.
3. årgang
Nr. 1, september 1935
Holger Sørensen – Til de nye Studenter
Elin Appel, Studenterkredsens Medlemsaftner og Studiekredse
Otto Bertelsen – Bevægelserne
Redaktionen – Redaktionelle Betragtninger [i anledning af
helt nye redaktion for bladet]
Arne Fog Pedersen – Sommermødet
Litteratur [Holger Kjær: ”Kampen om Hjemmet”, Herman Hoster:
”Mellem Læger”
Richard Andersen – Grønbechs Jesusbog
Nr. 2. Oktober 1935
Regin Prenter – Oxford (paa opfordring)
A. Borggaard Olsen – Apropos Bevægelserne
Arne Fog Pedersen – Vers [lille kåseri]
O. B. – Danmarks kristelige Studenterbevægelse Verdens
kristelige Studenterforbund Studenterkredsen
Otto Bertelsen – Svar Borggård Olsen
Jørgen Jensen – Kan der siges lidt mere? [om
Studenterkredsen]
Nr. 3 november 1935
Knud Hansen – Omvendelsens Frugter
Litteratur
[”systematisk skriftsstedssamling”, Høyer-Christensen: ”Kappelanen i
udby, Haakon Falcke: ”Økonomiske Studenterbetragtninger i Nutiden”;
Halvdan Knudsen – Sønderjysk interesseret?
Nr. 4. December 1935
Uffe Hansen – Grundtvig og Barth
Poul Engberg – Det levende ord
Sigfred Vang – Anmeldelse og andre Betragtninger [social
litteratur og forhold]
Jens Jelsbak – For dem swunden gammel Daw
Grundtvig – strejftog [citat?]
Litteratur [”Ludvig Schrøders Liv og Gerning”]
T. D. – Delte Meninger om Vorhere
Halvdan Knudsen – Sønderjysk interesseret [fortsat fra
sidste nummer]
Nr 5. 15 december 1935
Carl Hermansen, valgmenighedspræst – Jul
Poul Engberg – Det levende Ord [fortsættelse]
Enok Mortensen – Det skjulte Amerika
Haakon Falcke – Hvorledes Staten bør fejre
Reformationsjubilæet
Litteratur [Johannes Novrup: ”Mennesket lever”, L. P.
Fabricius, Danmarks Kirkehistorie”]
Nr. 6, 31. Januar 1936
Svend Aage Nørgaard – Hvor to Folk mødes
Holger Sørensen – Grundtvig og vor Tid
Reservepraasen – Rimkrøniken [om studenters beskæftigelser]
Halvdan Knudsen – Grundtvigianismen [omtale af Anders
Nørgaards bog om Grundtvigianismen]
Jørgen Jessen – Forfatningskampen og Neergaards Erindringer
Nr. 7, marts 1936 [folde ud-nummer]
Pastor Johannes Knudsen, Askov minn. U.S.A – Hold fast ved
det, du har – –
H. Dons. Christensen – Der var 21, der dumpede
Lov for Studenterkredsen
Richard Andersen – En Verden uden Naade.
Nr. 8, april 1936
Joh. Naumann, sognepræst – Paaske paaskebetragtning
Haakon Falcke – Omkring det teologiske Fakultet
Torben Dijnes – A propos Reformationen
A. Riishøj – Indsamling af Bøger og Blade til Sønderjylland
Nr. 9, maj 1936
Torben Dijnes – Ethica Nicomachea
Helge Noe-Nygaard – Sønderjydske tanker
Regin Prenter – Professor J. Oskar Andersen fylder 70
H. K. – Grundtvigianismen
Jørgen Jensen – Tanker i Anledning af Arne Sørensens
Bog:  Det moderne Menneske
Nr. 10, 15 juni 1936
Holger Sørensen – Studenterkredsens Sommermøde
Johannes Terkelsen – Ry Højskole
Red. – A. B. C.
J. J, – Til Helene og Hans Peter Hanssens Minde
4. årgang
Nr. 1, september 1936
Holger Sørensen – Studenterkredsen nu til dags
Litteratur [Alva Myrdal: ”Bybørn”, Claus Eskildsen: ”Dansk
Grænselære”,
K-B – Sommermødet i Ry
H. K. – Flygelet
Regin Prenter – J. P. Bang [nekrolog]
Nr. 2, oktober 1936
K.—B – Universitetskommisionen tager fat igen ……..
[underligt]
Ias. – Begtrups nye Grundtvig-Bog
Hermod Knudsen – Faar vi en ny Kultur til Vinter? [i
anledning af Arne Sørensens hefte ”nogle vinterplaner”]
J. Chr. Hejlesen – Morten Larsen
Litteratur [Kaj Munk: ”10 oxford snapshots”, Knud Sønderby:
”En Kvinde er overflødig”, Carl E. Skjerbek: ”Nytestamentlige Grundbegreber og
Oversigter, en Studenterhaandbog”]
Nr. 3, november 1936 [på GBV]
N. F. S. Grundtvig – Luthers minde [genoptryk af tale]
Litteratur bøger [N. Clausen-Bagge: ”Det forkortede ord”, L.
P. Fabricius: ”Danmarkskirkehistorie”, Sune Andresen: ”Der kommer andre Dage”]
Bestyrelsen – Vort Standpunkt
Ukendt – Reformations-Børnesang [omdigtning af sang]
Ukendt – Jubilæet [dvs refomationsjubilæet]s
Nr. 4, december 1936
Div – Hvad er Folkelighed? [diskussion ved følgende: Arne
Sørensen, Oscar Geismar, Hans Hansen Rørby, MF; H. Fuglsang Damgaard]
Div – 4. Bøger [”Ludvig Schrøders liv og Gerning”, Stephen
Zweig: ”Maria Stuart”, Richard Blaker: ”Vidunderlige Hester”, William Jensen:
”En rejse gennem det tredje riger”
Halvdan Knudsen – Ørkenen [om Kredsen]
Div diskussioner om Kredsen og andre foreninger
Int. – Et Par Ord med Rye
Nr. 5, 15. December 1936
Ejnar Skovrup – Friskolen i tidens skoleøre
Regin prenter – anmeldelse af Kar Gustaf Hildebrand:
”Kristne Perspektiver”
Johs. Knudsen – Dansk-amerikansk Menighedsliv
Georg Søndergaard
Holger Sørensen – A prospos ”Vort Standpunkt”
A.   D.-P. – Trolde og
Mennesker [kåseri]
Litteratur [Julebogen, Jens Martinus Jensen: ”Nordisk
ungdomsarbejde”, Mogens B. Mackerprang: ”Fra Rensdyrjægere til Vikinger”,
Marcus Lauesen: ”Skipper Teobald”
Nr. 6, 10. Februar
Svend Aage Nørgaard – Folkelig eller humanistisk Grænsekamp.
Helga Monrad Møller- Højskoleindtryk Askov
Ukendt – ”Kun en Stofhob, en Daad og et Navn”
Jon Juul – Kerteminde
Knud B. Andersen – Historiens Rytme
Nr. 7, marts 1937
Holger Sørensen – Mennesket det suveræne
Halvdan Knudsen – Det suveræne Menneske contra Slavesjælen
Vilh. Gregersen – Mennesket det trælbundne
Chr. Welding, pastor – ”Den kristelige Livsførelse”
Sigfred Vang – Forbrydelse – og Kriser
Nr. 8, april 1937
Uffe Hansen, valgmenighedspræst – Thorvald Aagaard
Anders Nørgaard – anmeldelse af P. L. Jensen:  ”Hvad er Kirken?”
Holger Sørensen – To Svar: Mennesket det trælbundne &
Det suveræne Menneske contra Slavesjælen [replikker til indlæg i sidste nummer]
J. Balslev – Mission
Jon Juul [replik til Balslevs artikel]
Nr. 9, maj 1937
Knud Haugstrup Jensen – Menneskelighed og Kristendom
Holger Sørensen – Nutid og Fremtid
Div. Spredte boganmeldelser [Frederik Nygaard: ”Athens Nar”,
”Prof. Rubows Breve”, James Hilton: ”Den blaa maanes Dal”]
Nr. 10, juni 1937
Holger Sørensen – Sommermøde
Ejnar Skovrup, forstander – Kerteminde Folkehøjskole
J. – Strejftog
Jørgen Jensen – Holger Begtrup
5. årgang
Nr. 1, september 1937 [på GBV]
E. Balling, formand – Student – Ja, men hvad saa?
V. K. – Sommermødet i Kerteminde
Gl. E – Livssynet maa bekræftes! Sommermødsamtale med Forstander
Skovrup
Nr. 2, oktober 1937
Torben Dijnes – Historie og Psykiatri [anmeldelse af P.
Reiters bog om Luther]
Omkredsen – [Axel Rosendal og Red.]
Knud Haugstrup Jensen – Vores Medlemsaftner [sjove interne
stridighed om linjen i Kredsen]
Juul. – Kvinden og Samfundet
 
Nr. 3, november 1937
Tage W. Nielsen – Religion og Kristendom
Red. – Liv Eller Blændværk Efteraarets Bog
Oscar Geismar – A. B. Døcker [nekrolog]
Torben Dijnes – Korfirmationsundervisningen  [boganmeldelse]
–ul. – Den Elvte [boganmeldelse af Richard Sale: ”Den elvte
i Baaden]
Nr. 4-5, december 1937
Paul Knudsen, pastor – Advent
Lytter – Fra Omkredsen: paa Lytterpost
Sune Andresen, forfatter, højskolelærer – Om det
aandsvirkelige
Hans Haarder – Historiens Lære
Red. – Julebøger
Tre Bøger [Boganmeldelser af George Santayana: ”Den sidste
Puritaner”, Jens Bjørn: ”Moody, en Jesu Kristi Stridsmand”, Frank Thiess:
”Tsushima”]
Nr. 6, februar 1938
Erik Appel – Et Hundredeaarsminde [om Grundtvig]
Thorkild J. Brøste – ”Grundtvigs Salmedigtning I”
Torben Dijnes – Forsvar for Helgentroen
Andersen, stud.juris – Kan og skal Højskole være mytologisk?
Boganmeldese [Kr. Tårup: Grundtvigs Paaskesalmer]
Nr. 7, marts 1938 JUBILÆUMSNUMMER
Studenterkredsens berømte Gaasegilde i December 1894
[fortsættes]
Vilh. Gregersen – Ny-Grundtvigianere?
Hilsener fra Formænd gennem 50 Aar
Jon Juul – Paa Falderebet
Nr. 8, April 1938 [på GBV]
A. C. Krebs – Genoplivelse’
F. N. – Jubilæet [omtale af Jubilæumsfest]
Ukendt – Gaasegildet 1984 [fortsættelse]
F. N. – Dagligt liv
-th. – En Bog [Erik Bertelsen: “Dagen bryder
frem”]
Nr. 9, maj 1938
J. Chr. Hejlesen, valgmenighedspræst – Løgnens Fader
k-b – Et Misfoster fra Befolkningskommisionen –
Vang Aage Kvist – Vor Kirkelige Nød I Anledning af Tage
Shack: Kirkens Forfald
Vilh. Gregersen – ”Gaa Læsevejen!” Sydslesvig
Bogomtaler [Carl Hermansen: ”Uforsagt”, H. Tingsten: ”Det
nationale Diktatur”, Henrik Pontoppidan: ”Arv og Gæld”]
Nr. 10, juni 1938
Bestyrelsen – Sommermøde paa Askov Folkehøjskole
J. Th. Arnfred, højskoleforstand – Askov Folkehøjskole
Juul – G. K. Chesteron [i anledning af dennes erindringer.
Autobiography?]
De 6 andre – Tak
6. årgang
Nr. 1., september 1938
Holger Sørensen – Til Aarets nye Studenter
H. K. Hein, provst – Indtryk fra Kredsens Sommermøde i
Askov.
G –th – Forening – Kreds?
V. K. – Sommermødet i Askov
nr. 2, oktober 1938
Tage W. Nielsen – Teologiens Nødvendighed
J. – Stænderstat
Gymnastikforeningens 15 Aars Jubilæum gamle gymnaster
fortæller
Bøger [Holger Madsen og Aage H. Kampp: ”Danske Fugle”, Johs.
Simonsen: ”Forfatningsudkastet”]
nr. 3, november 1938
C. Barfod-Petersen, valgmenighedspræst – Guds sanddru,
forstaaelige og evige Ord!
Bøger [Kenneth Roberts: ”Nordvestpassagen”, George Sava:
”Kniven, der læger”, Peder Hesselaa: ”En Nat i November”
Jon Juul – Liv og Død [i anledning af Sune Andresen: ”Dage
og Nætter i Danmark.”]
nr. 4, december 1938
Th. Balslev, valgmenighedspræst – Julebudet
Aage Møller, højskoleforstander – Profetskoler
Vilh. Gregersen – Det menneskelige og det kristelige [i
anledning af Anders Nørgaard: Grundtvigianisme del III]
Længere bogomtaler [”Man spurgte Biskop Axel Rosendal”, Arne
Sørensen: ”Danmarks fremtid”, ”Julebogen”, Dagmar Edquist: ”Ingegerd Bremssen”,
Oscar Geismar: ”Jeg og Faderen, vi er eet”, Stuart Cloete: ”Og Hjulene ruller”,
Hermann Hoster: ”Nyt Liv”]
nr. 5, februar 1939
Gösta Yrjö Haakon Eigil Hansen – Nordens Aand eller Nordisk
Karrusel
With. –
Thomas Mann: ”Josef”
Thorkild J.
Brøste – Nytaarstanker
Bøger [Foredrag om Grundtvig og Barth, C. E. Walsøse: ”Den
ny Naturvidenskab og vor gamle Kristentro”, Pearl S. Buck: ”Dette stolte
hjerte”]
Poul Engberg – Grundtvigianerne og Friheden
Vilh. Gregersen – Hvilken Frihed? [til ovenstående artikel]
Gustaf Bengtsson – Højskolen og Byarbejderen
Nr. 6, marts 1939 [på GBV]
E. Balling, sognepræst – Var Jesus ikke alvorlig nok?
J. J. – Ros og Ris [om et par bøger]
Holger Sørensen, pastor, formand – Grundvigske Studenter
Ukendt – Lidt Vennenap
Bøger [Holger Madsen: “Skovturbog for
viderekomne”, Valdemar Rørdam: “Alderdoms Fæstning”]
Torben Dijnes – Grundtvigks Theologi
nr. 7, april 1939
Sune Andresen – Var Grundtvig en Heros og en Heros-Dyrker?
Bøger [Octave Aurby: ”Kejserinde Eugine”, ”Joh. Seb. Bac. En
Mindebog”, J. P. Jensen-Stevns: ”Grundlovsændring?]
J. Chr. Hejlesen, valgmenighedspræst – ”Mennesket – et
gudommeligt Experiment” eftermanuskript fra foredrag.
nr. 8, maj 1939
Marius Kristensen – Den dansk folkelige sangs opståen for
hundrede år siden.
A. Bartholdy Møller
Efter Påske
J. Chr. Hejlesen – Pastor Welding [nekrolog]
Chr. Welding – De fagre Riger.
En Bog [Hans Severinsen: ”Der kan skee saa meget på otte
Dage”]
Holger Sørensen – Else MariePedersen En vestjydsk
Kulturpersonlighed
nr. 9, juni 1939
Holger Sørensen – Sommermøde
Frede Terkelsen – Hvordan Danebod blev til
Regin Prenter – Professor Oscar Geismar [nekrolog]
Gustav Helms – Sommermødesangen
7. årgang
 
nr. 1, september 1939
Th. Balslev, valgmenighedspræst – Julebudet
Vagn Aage Kvist – Velkommen i Kredsen
G. L. – Sommermødet på Danebod
nr. 2, oktober 1939
Hans Blessing, sognepræst – Fra de ”øde Vange”
Bøger [Johan Falkberget: ”Christian Sextus”, Esther Noach:
”Familien Koltoft”, Gudmund Schnitler: ”Verdenskrigen”, Vilhelm Rasmussen:
”Drengeliv i Kroen”, Aa. H. Kampp: ”Lærebog i Stenografi”, Pearl Buck:
”Patrioten”]
Torben Dijnes – Kirkehistorie [anmeldelse af Hal Kochs
Danmarks Kirke gennem Tiderne]
nr. 3, november  1939
Anders Nørgaard – Et par Møde-erfaringer
F. N. – De nye melodier
Aage Gottschalk Rasmussen – Et Grundvilkaar
Bøger [Johan Falkberget: ”Christian Sextus”, Erik Bertelsen:
”Mænd paa Havet”
nr. 4, december 1939
V. Baunbæk, Pastor –Lidt Julelyrik – I Perspektiv
Sven Lyndrup – En Indbydelse
Kr. B. Hilgaard, provst – Kristendom og Politik
K. Bugge Villadsen – Delte Meninger!
F. N. – [svar på Delte Meninger!]
Bøger [Viktor Fabricius: ”Guds Stemme”, Julebogen, Octave
Auhry: ”Napoleons Privatliv”
nr. 5, februar 1940
Poul Holm, valgmenighedspræst – Er et Ungdomsarbejde Udslag
af misforstaaet Nidkærhed?
Richard Andersen – Kirke og Kunst
Vilhelm Gregersen – Anders Nørgaards sidste Bog
Af Vinterens Litteratur [Martien Niemöller: ”Sidste
Prædikener”, Stefan Zweig: ”Hjertets Utaalmodighed”, M. K. Rawlins: ”Livets
Foaar”, Sven Wikberg: ”Wilhelm af Oranien”
nr. 6, marts 1940
M. C. Lindegaard – Paaskebudskabet
Jørgen Bukdahl – Lyseklostret [sang]
Aage Gottschalk Rasmussen – Cykliske Foaarsfornemmelser
[sødt digt om at cykle]
N. N. – Holbækturen
Nr. 7, april 1940 [på GBV]
Georg Langkjær – Den rette Brug og forstaaelse af det gamle
Testamente
P. H. – Det svensk-danske Gymnastiskstævne
Ukendt – Pedaliske vaarfølelser [digt]
nr. 8, maj 1940
Vagn Aa Kvist – Kredsen Nu
Georg Langkjær – Den rette Brug og Forstaeelse af Det gamle
Testamente [fortsættelse fra sidste nummer]
Georg Langkjær – Betragtninger
P. H. – Hjemstavnspoesi K. L. Kristensen: ”Lønligt Lys”
Poul Henriksen – Kommentar til Valget.
Ellen Bojsen-Møller – De umyndiges Røst
Bøger [Kjeld Elfeldt: ”Det nødvendigste Finsk”, Elizabeth
Forbett: ”Mrs. Meigs faar en Ven”]
nr. 9, juni 1940
V. Aa. Kvist –Sommermøde [god opfordring til at deltage på
sommermøde!!]
Aage Møller – At tale og at tie.
Otto Bertelsen – Fremtidens Danmark
Bøger [Tschaikovsky-bog, Ole Olsen: ”Filmens Eventyr og mit
eget”, Willy Falck Hansen: ”Spejderen fortæller”
K. L. Kristensen – Grænsevold og Grænseland [fra udgivet
digtsamling]
8. årgang
nr . 1, september 1940
K. B. Andersen – Er Grundtvig aktuel – eller kun paa Mode?
Georg Langkjær – Praktisk talt.
P. H. – Sommermødet på Rønshoved Højskole
nr. 2, oktober 1940
Johs. Jørgensen – Grundtvigs Syn paa Individ og Samfund
Johs. – Danmark [digt]
Ove Jul Christen – Pastor J. Trier [nekrolog]
Halvdan Knudsen – Per Nabo
Bøger [Knud Sønderby: ”De kolde Flammer”]
nr. 3, november 1940
Holger Sørensen, pastor – Den gamle evigt unge Romantik
Carl Hermansen – Lidt om Kristendom og Idealisme
P. H. – Turen til Havdrup-Solrød
Aage Gottschalk Rasmussen – Dyrt eller Billigt
Bøger [Antoine De Saint Exupery: ”Blæsten, Sandet og
Stjernerne”, Rudolf Brunngraber: ”Opium”, Hans Fallada: ”Lille Mand – stor
Mand”
K. B. Andersen – Studenterkredsen og Dansk Ungdomssamvirke
[Kredsen tilslutter]
Johs. Møller 
Højskolen og København
nr. 4, december 1941
Niels Petersen – Advent
A. Bartholdy Møller – Drøm og Virkelighed
Johanne H. Andersen og Laurids Stamp – Missionskonferencen i
Roskilde
Bøger [Rudolf Brunngraber: ”Opium”, Liselundbogen, Pearl S.
Buck: ”Andre Guder”, Julebogen,Erik Bertelsen: ”Kvinder ved Stranden
nr. 5, februar 1941
S. Andersen, sognepræst – Fra ”Billedsalen” til
Forsamlingshuset
Johs. Møller – Nyere dansk Lyrik
Bøger [John Knittel: ”Sønnen”]
Johs. – Min Sjæl lov Herren.
Nr. 6, marts 1941
J. Tage Hansen, Pastor – Vor Folkelige Fremtid
Bøger [Provst Holmgaard og Dr. N. Nøjgaard: ”Kirken”]
H. Dons Christensen – Aabent Brev til Redaktionen
Langkjær: Ligefremt interview med gymnastikleder Inger
Møller
nr. 7, april 1941
Hans Haarder – Den Jydske Lov anmeldelse af bog Ved Peter
Skautrup
Nicolai Krarup – Historieopfattelser
Bøger [Sigrid Undset: ”Kristin Lavransdatter, ”Baden Powl”]
Johs. – Foraar [digt]
Nr. 8, maj 1941 [på GBV]
Niels Petersen, sognepræst – Lidt om danske Salmer [foredrag
fra sommermøde 1940]
Holger Sørensen – Lyseklostret [om Jørgen Bukdahls bog af
samme navn]
Jørgen Jessen – Historeskrivning [om Nic. Krarup:
“Danmark i nødsaarene 1801-1814]
nr. 9 juni 1941
K. B. Andersen – Sommermøde
P. H. – Ostedturen
Tage Linneboe – Generalforsamlingen
Sune Andresen – Engelsholm
Bøger [Johan Falkeberget: ”Den sidste nattevagt”, O. Helms:
”Strejftog i Danmark”, Piet Hein: ”Vers i Verdensrummet”, Erik Bertelsen:
”Fugle i Kikkerten”, Anne de Vries: ”Bartje Søger Lykken”, Knud Sønderby:
”Grønlandsk Sommer”]
9. årgang
nr. 1, september 1941
Georg Langkjær- Studenten og Tidens Krav
N.F.S. – Grundtvig siger et Sted [citat]
Hermod Knudsen – Dage og Nætter paa Engelsholm
Anton Berntsen – Fjowten Oer [digt]
[red.]- Kredsen
Litteratursiden – forskellige studentikose digte
Ukendt – Føjleton Kredsmanifest og Glæde [Fortsættes]
nr. 2, oktober 1941
Niels Petersen – Th. Balslev, Studenterkredsen nye
æresmedlem
Karl Rasmussen – Den Gamle Klagesang
Om Studenterkredsen Opgave – ved følgende:
Undervisningsminister Jørgen Jørgensen, Carl Hermansen, Johannes Monrad, Frede
Bording, K.B. Andersen,
Litteratursiden – diverse studentikose digte
Karl Rasmussen – Kirkeaarets Texter
Ukendt – føjleton [fortsættelse fra sidste nummer,
fortsættes]
nr. 3, november 1941
Jørgen Bukdahl – Studenterne paa Volden
OMKREDSEN – nyt tiltag ved H. Dons Christensen ”De ældres
side”
Litteratursiden
Bøger[ Holger Kjær: ”Kampen om skolen”, Marie Bregendahl:
”Birgitte Borg”, Antonie de Saint Exupery: ”Flyvere i natten”, J. H. Schultz:
”Borger i Danmark”, Willy Bracher: ”Kirkeliv i Storstaden”, Agnete Holk: ”Et
Vildskud”, Michael Neiiendam: ”Rampelys og Stjerneskær”, Herbert Rosenberg:
”Musikforstaaelse]
Ukendt – føjleton
[fortsættelse, fortsættes
nr. 4, december 1941 (julenummer)
Johs. Birkedal Nielsen – Julens Skuffelse
Ukendt – Bukdahls nye Bog ”Mellemkrigstid
K. Høgsbro Østergaard – Jul i Præstegaarden
Ukendt – Hvordan Student Jensen alligevel fik Juletræ En
historie ved Juletid af Armod
Ukendt – Kredsenpigen der sprang fra køkkenet til Tribunen
Litteratursiden
Bøger [Julebogen, Div. Noveller, Victor Vinde: ”En Stormagts
Fald”]
Ukendt – Føjleton [fortsættelse, fortsættes
Ukendt – Nudejuligen [kåseri]
nr. 5, februar 1942
Niels Møller, dr.phil. – Grundtvigs Aktualitet og Grundtvigs
Betydning [Træk fra foredrag]
Litteratursiden
Bøger [Niels Møller: ”Salmebogen i Præstens Haand”, ”Vi og
vor Fortid”]
Div – Omkredsen
nr. 6, marts 1942
Otto E. Helms, sognepræst – Tanker om Danmarks Fremtid
Ukendt – ”Fum” i Luften gymnastiske interviews
Div. – Omkredsen
Litteratursiden
Bøger [Harald Nielsen: ”Penge og Personlighed” + omtale,
Skatt Hoffmeyer: ”Bibelen. En introduktion]
nr. 7, april 1942
Red. – Lille Korrespondance med Udlandet
Georg Langkjær – Snæverhed?
Omkredsen [bl.a. Erik Balling]
Litteratursiden
Bøger [Jørgen Bukdahl: ”Mellemkrigstid”, Hans Kyrre: ”Liv og
Sjæl”,]
nr. 8, maj 1942
N. F. Nielsen – Den danske Student og Sønderjylland
Carl Hermansen – Det danske Foraar
Omkredsen
Litteratursiden
Bøger [G. Scocozza: ”Farvel til Foraaret”, Peter Nisser:
”Blod og Sne”, Johan Falkeberget: ”Lisbet paa Jarnfjeld”, Kaj Nielsen:
”Amatørskuespilleren]
nr. 9, juni 1942
Georg Langkjær – Kom til Sommermødet på Ry Højskole
Johannes Terkelsen – ”og saa gi’r vi ordet til..”
Omkredsen [bl.a. Halvdan Knudsen]
Litteratursiden
Bøger [Vilhelm Moberg: ”Rid i Nat”, div., Carl Hermansen:
”Denne salige Tid”, Cora Sandel: ”Alberte og Friheden”, J. Toftegaard og C.
Ulrich Mortensen: ”Vore Skatter”]
10. årgang
nr. 1, september 1942
Folmer Hansen – Til Aarets Russer
Omkredsen
H. K. – Sommermøde i Ry
Red. – Sønderjylland Rundt
Litteratursiden, denne gang uden poesi
Bøger [Oberst Halvor Jensen: ”Hvorfor har forsvarsviljen
forladt det danske Folk?”, Hal Koch: ”Dagen og Vejen”, Jens Nielsen: ”Fra en
Grotid”, R. Graves og A Hodge: ”Den lange week-end”, ”Dansk Kvinde i Dag”,
”Litteratur Ordbog”, Herbert Rosenberg: ”Musikforstaaelse. Om Harmonien”]

nr. 2, oktober 1942

Niels Møller, dr.phil. – Et Agrafon
Ukendt – Bourding-House
Omkredsen
Salme af Aastrup
Sv. Zachariassen – Niels Larsen Stevns [nekrolog , en lang
én med billede]
Litteratursiden
Bøger [Jørgen Bukdahl: ”Mellemkrigstid”, W. Somerset
Maugham: ”En Nat i Florens”, Nicolai Krarup: ”Fra Herredsting til Folketing”,
Svend Zachariassen: ”Opstandelsen og Korset i Kunsten”,
nr. 3, november 1942
Tage Rydal – Russens Rejse til Livets Ø tale fra Rusgilde
Omkredsen
Solvejg Bording – En Folkevise Betragtning
Litteratur siden
Knud Gram Andersen – Vort Nordiske Modersmål
Bøger  [Paul Fr. Busk:
”Kirke og Reklame”, Sonja Hauerberg: ”Hvad vil du mig”, Dansk Ungdom”, hefte;
Holger Mosbech: ”Johannes Aabenbaring
nr. 4, december 1942
Holger Sørensen- Julelyset

Omkredsen:Jørgen Jessen – Birken og Poplerne

Digt af Georgius Thymus [oversat af Niels Møller]
Kåseri over Poul Engberg artikel i Politiken, insinueringer
om plagiat
B. K. – Hovedstadens Højskole
Matthew Arnold – Rugby Chapel [digt fra 1857, nyoversat]
Grundtvig siger et sted
Litteratursiden
Bøger [Arne Sørensen: ”Frihed, Sandhed og Ret”, Kelvin
Lindemann: ”Huset med det grønne Træ”, Michael Tejn: ”Drømmen og
Virkeligheden”, Gunnar Gunnarson: ”Brandur paa Bjarg”, ”Dansk Kirkeliv”,
Julebogen, Cora Sandel: ”Kun Alberte”, Sigurd Thomsen: ”Kun en Digter”,
Philippe Heriat: ”To verdener”]
nr. 5, januar 1943
Carla Schibler – Fra en af Vejene
Omkredsen
Litteratursiden
Bøger[Dagmar Edquist: ”Hjertet søger Nødhavn”, George
Soloveytchik: ”Potemkin”, Erh. Larsen: ”Krigens Dagbog”
nr. 5, marts 1943 (fejltryk, skulle tydeligvis have været
nr. 6)
Ejnar Skovrup, højskoleforstander – Barnelivets favre Dage
Kaj Thaning – Er Grundtvigianismen ufolkelig (omkredsen)
Bøger [”Dansk folkeoplysning”, Martin Knudsen: ”Det
grundtvigskeSydfyn”, Kai Friis Møller: kroniksamling,
nr. 7, april 1943
Gunnar Monrad – Fællesskabet
Omkredsen [festtale til Axel Rosendal]
Litteratursiden [igen med digt af Johs.]
Bøger [Aage Bentzen: ”Helgen eller Højforræder?”,
G. C. – S. O. S.
[Bagside]
nr. 8, maj 1943
Erik B. Nissen, højskoleforstander – Dansk Film nu
Vagn Aage Kvist – Ungdommen og Kirken
Litteratursiden bøger [Bo Bergmann: ”Et Regnskab gøres op”,
”Sigrid Neiiendam fortæller”
nr. 9, juni 1943
Folmer Hansen – Sommermøde på Kerteminde Højskole
Ejnar Skovrup – En Mærkemand faldt [Anders Nørgaard
nekrolog]
Anders Nørgaard – En dansk Kirkeskole
N. Jul Petersen – I Anledning af ”Ungdommen og Kirken” [svar
på artikel fra sidste nummer]
Georg Langkjær – Statsmændenes Embede og Hal Kochs
Litteratursiden bøger [Georg Rønberg: ”Familien Venø”,
Antoine de Saint Exupery: ”Krigsflyver”, Kaj Munk: ”Danmark”]
11. årgang
nr. 1, september 1943
K. B. Andersen – Samling og Samling er to ting
B. K. – Sommermøde på Kerteminde
Jon Juul – Bladet ”Studenterkredsen” 1933-1943
Div. – Hilsener fra gamle redaktørerLitteratursiden Bøger [Peder M. Sørensen: ”Under Skabelsens Uvejr”, Torkild
Kemp: ”Vilhelm Grønbech”]
nr. 2, oktober 1943 [på GBV]
Sune Andresen, højskoleforstander – Henrik Pontoppidan
B. K. – Gymnastikforeningens Jubilæum
Jessen – En gammel Gymnast har Ordet –
Div – -Og nogle fler gamle [div gamle gymnaster]
Erik Nissen og K.B. Andersen – To Formænd lykønsker
B. K. – Kredsens nej til den kristne Samling
nr. 3, november 1943
A. Lund-Sørensen, sognepræst – Grundtvigianerne og ”Verden”
Omkredsen [nu redigeret af Halvdan Knudsen]
Jørgen Jessen – Opskrift til Prædiken
Signe Høgsbro – Om at tænke og bede
Litteratursiden Bøger [Piet Bakker: ”Frans”, Cora Sandel:
”Lykken”, Første Mosebog i nyoversættelse, Marcus Goodrich: ”Delilah”]
nr. 4, december 1943
Clemens Barfo-Petersen, valgmenighedspræst – Det store ”Men”
Hermod Knudsen – Brev fra landet [i Omkredsen]
B. K. – Den ny Højmesseliturgi
Litteratursiden Bøger [Agnete Holk: ”Den som er ren…”, O. E.
Rølvang: ”I de Dage”, Johan Falkeberget: ”Nattens Brød”,”Dansk Kirkeliv mens
Tiderne skifter”, Julebogen, Liselundbogen, Kaj Munk: ”Jesus’ Historier,
genforalt for de smaa”
nr. 6, februar 1944 (fejltryk, skulle have været nr. 5)
Arne Fog Pedersen – ”Grundtvig siger et Sted”
Kaj Munk – Ak hvor man længes [digt]
Niels Nøjgaard – Tale ved Kaj Munks Begravelse fra Vedersø
Kirke
Litteratursiden
Bøger  [Morten Nielsen: Krigere
uden Vaaben”, Paul Raae: ”Det ukendte København”]
Vilhem Grønbech – Citat fra bog
Jensine Jensen – Slesvigs Sønner [genoptryk af digt fra
1917]
nr. 6, marts 1944
Jørgen Jessen – Studiekredsearbejde [anmeldelse af Ib-Koch
Olsen: ”Studiekredsarbejde”]
Tage Brumer, pastor – Er det fair play [Omkredsen]
Holger Sørensen – Føj din Lyst og Brug din Evne
Red. – Nye Øjne ser på Højskole [interview med teolog Henrik
Christiansen]
Red. – Fum-Weekend
nr. 7, april 1944
Poul Jørgensen – Universitet og Højskole
N. Jul Petersen – Nogle Tanker og et Spørgsmål
Anton Berntsen – Vi Jyder [digt]
nr. 8, maj 1944
gc. – Siden sidst
Bøger [Johan Borup: ”N. F. S. Grundtvig”, Hal Koch:
”Grundtvig”, Sally Salminen: ”Lars Laurila”,]
Nr. 9. Juni 1944 – [på GBV]
[Forside i farver “Sommermøde på Askov Højskole”]
K. B. Andersen, formand – Skal vi holde Sommermøde i Aar?
J. Th. Arnfred, forstander – Kort rids over Askov Højskole
Gustav Helms – Sommermødesangen [sang]
Holger Sørensen – Asger Højmark [nekrolog?]
Ukendt – Vise fra sommermødet 1941
Arne Fog Petersen – Studenten… [vise på “en sømand
har sin enegang]
Torben Dijnes – Grundtvigianismen, Daabens pagt og 1. Peter
3.21 [omkredsen]
O. Juul Christensen – En kommentar
12. årgang

nr. 1, september 1944Gunner Rasmussen – Velkommen, Rus af 1944

Hermod Knudsen – Nuet og Erkendelsen [referat fra
sommermøde]
nr. 2, oktober 1944
Frede Bording, højskoleforstander – Det store Bud i Loven
Jens Jelsbak – Tale ved et Efteraarsmøde 1944 [omkredsen]
Litteratur Bøger [O. E. Rørvig – ”Peder Sejr”
nr.3-4, november-december 1944
Jørgen Bukdahl – Og dog bærer Blus vi med Glæde
Halvdan Knudsen – Advent [omkredsen]
Halvdan Knudsen – De gyldne Tavl
Jørgen Bukdahl – Jul i Korsør
Jørgen Bukdahl – Morgengryets Mænd [mindedigt]
Litteratur Bøger [Robert Fisker: ”Bjarke”, Liselundbogen,
Piet Bakker: ”Frans vokser op”, Ingeborg Møller: ”Job Sveinungsran””, Julebogen
nr. 4-5, februar-marts 1945
Hermod Knudsen – Højskolefilm
Ch. Turn. – Isoleret Aandsliv
H. – Undgommen spørger [om krigen]
Anmeldelser[”Fuglene i dansk Digtning”, Knuth Becker: ”Naar
Toget kører”,]
Litteratur Bøger [Emil Frederiksen: ”Fra Saxo Grammaticus
til Hjalmar Guldberg”, Hal Koch: ”Kirkehistorie”, Helge Kjærulff-Schmidt: ”Hvis
de forstaar, hvad jeg mener”, Hans Severinsen: ”Drift”, Soya: ”Smil Saa”]
nr. 6-7, april-maj 1945 (13. Årgang, [sic])
Karl Rasmussen – Om Omptimisme
Hermod Knudsen – To Semestres Teater
[Div. Litteraturomtaler af underlig humoristisk karakter]
B. K. – En glemt Front
Sidste! ”Ved Redaktionens Slutning erfarer vi, at Danmark er
blevet befriet.
nr. 8, juli 1945
Gunner Rasmussen – Om sommermødet 1945 [paa Vraa Højskole
15-21. August]
Gunner Rasmussen – Beretning [om Kredsens arbejde under
krigen]
13. årgang
nr. 1, september 1945
Poul Sølling – Til de nye Russer
T. N. – Fra Mødet i Vraa
Jørgen Jensen – [Omkredsen. Uddrag af en artikel i Støvring
Højskoles Aarskrift 1941]
Litteratur Bøger [Folke Bernadotte: ”Sidste akt”, Johannes
Fosmark(red.) – ”Danske i tyske Koncentrationslejre”]
nr. 2, oktober 1945
Bo Bojsen Rud – Kaj Munk, en Sandhedens Martyr
Jørgen Bukdahl – Aftenkoncert i Børglum Domkirke tilegnet
Studenterkredsen
nr. 3 november 1945
H. K. – Pas Høsthjælp i S. S. En Kredspiges Indtryk fra Syd
Slesvig [interview med Inger Klitgaard]
Josef Simon – Østrig og Højskolen
Hermod Knudsen – En lille Nisse rejste
Litteratur Bøger [Gyldendals skildring om besættelsestiden,
Richard Mac Millan: ”Fra D-Dag til Danmark”,
nr. 4, 1945 (julenummer)
Karl Nielsen – Fred paa Jorden
Ukendt – Bukdahls Mellemkrigstidsværk færdigt
Red. – Carl en Samtale med den nye Kirkeminister
Johanne Andersen – Saadan er de også blandt svenske
Studenter
Carlo M. Pedersen – ”Kunsten for Livets Skyld”
Hermod Knudsen – Tiden der fulgte
Litteratur Bøger [Michael Tejn: ”Støvet kan bære”, Gislason:
”De gyldne tavl..”,]
Hermod – Engelsk og fransk Humor
Nr. 5, februar 1946 [på GBV]
Povl Kildemoes – Ak, hvor uforandret
Asger Hansen – Før dag… & Drengen… [to digte]
Ukendt – en historie
G. C. – Tanker om politik
Litteratur bøger [P. Lauritsen: “H. P. Hanssen”,
Meir Feigenberg: “MXAT”, Oscar Geismar: “Om Mennesket Kaj
Munk”, Tre nye hefter af Gyldendals store værk om Danmark under
besættelsen, Sven Uhrskov: “Vi bringer en Særmelding”, ]
Nr. 6, Marts 1946 [på GBV]
Villum Hansen – Iran på skillevejen
E. Balling – Anders Jensen Rud [nekrolog]
Jens Rosenkjær – Johan Borup
Jens Kruse – Brokker til et interview
[Uddrag fra Askovlæreres illegale blad “Dag og
Daad”
Nr. 7, april 1946 [på GBV]
K. B. Andersen – Kulturelt og/eller militært forsvar
Erik Nissen – Den Kristine Realisme
G. C. -Tre Nætter
Litteratur Bøger [Johan Borup: “Brogede Blade”, C.
S. Forester: “Konvoj til Malta”]
Nr. 8, maj 1946 på [GBV]
Halvdan Knudsen – De døde mindetale den femte maj
G. C. – Dansk-svensk gymnastisk
Johs Møller – Poul Henriksen [nekrolog + citat af omtaler]
Reservepraasen – En ny Montgomery-Vise [kåseri]
Nr. 9, juni 1946, [på GBV]
Jacob Holdt, formand – Studenterkredsens sommermøde
Johs Dons Christensen, forstander – Ladelund Lanbrugs- og
Mælkeriskole
Gustav Helms – Sommermødesangen
Holger Sørensen – Spænding og Vinding
14. årgang
Nr. 1, September 1946 [på GBV]

Jacob Holdt, formand – Velkommen Russer!Thorvald Nielsen – med Gymnasterne i Frankrig

Kaj Thaning – Milieu eller Kirke [tale fra sommermødet]
Kelstrup – Sommermødet refereret af KelstrupBøger [W. Somerset Maugham: “Timen før Daggry”, Vilhelm Kjødt:
“Skraaen”]
Hermod Knudsen – Anti-Antik Antigone
Ukendt – Grundtvigaaret
kredsens Rusgilderevue 1941

Nr. 2, oktober 1946 [på GBV]Frede Terkelsen – Den folkelige vækkelse i Sydslesvig

Kelstrup – Interview med Kirkeministeren om FærøerneEske Brun, landsfoged – Danmarks Opgave i Grønland

Knud E. Valløe – Storke-Lang-Bens Eja Sang [sang fra 1800-tallet]

Nr. 3, november 1946 [på GBV]
Gösta Vestlund, magister, Norrköping – Några synspunkter på
folkhögskolans uppgift
Div. Barnedaab eller Voxendaab [debat v. følgende: Pastor
Lund-Sørensen, N. H. Søe, Olesen-Larsen, Pastor Auhøj, Pastor Hubert
Messerschmidt, pastor Georg Bartholdy]
Benjamin Karstoft – Leewer duad üs Slaaw [digt af Hans
Jacobsen anført og analyseret]
Nr. 4, december 1946 [på GBV]
Th. Balslev – Et Barn er født
H.F.R – Advendt
C. E. Dam-Hendriksen – Stockholms Biskop priser den danske
Højskolemoder
Torben Christensen – Lidt om Universitetslivet i Oxford
Thorvald Nielsen – Bukdahl fylder 50
Bøger til julen [Christoffer Dawson: “Nationerne under
dom”, Vercors: “Havets stilhed”, George Bernanos:”Under
Satans Sol”, Johanne Buchardt: “Huset under Stjernerne”, Johan
Falkberget: “Nattens Brød II”
nr. 5, februar 1947
Jørgen Bukdahl – Aandslivet i Besættelsestiden  [netop udnævnt til æresmedlem]
Bøger [Tora Feuk: ”Pigen Tamar”, Martin A Hansen:
”Tornebusken”, A. Drewsen Christensen: ”Kaj Munk på Tomandshaand”
S. E. – Hvor studenter tørster efter kundskaber
15. årgang
nr. 1, september 1947
C. B. Karstoft – Til Russerne Aar 109 efter indtoget i Vatov
H. C. Lorentzen – Vilh. Grønbechs Divnia Commedia
S. E. – Til Sommermøde I Rødding
nr. 2, oktober 1947
Marcus Melchior, overrabiner –Kløften mellem Jøder og
Kristne er kunstigt skabt [interview]
A. Pontoppidan-Thyssen – Bedrøvelige Skoletanker
Tage Jensen, Pastor – Johannes Lauridsen: Idé-Eksistens
eller Skabelse
Nr. 3, november 1947 [på GBV]
Carl Venning – Sydslesvigsk Efteraar
j. s. – Oscar Geismar fylder 70
Jørgen Eriksen – Nye Babelstaarne “spredte
betragtninger over den nye efterkrigstid”
nr. 4, december 1947
K. C. Holm, pastor – Ordet blev Kød
Arne Sørensen, fhv. kirkeminister – En ny Retning indenfor
Efterkrigstidens Literatur
C. P. O. Christiansen – Grundtvigs Gøteborgtanke,
Gøteborgskolen og Gøteborgkurserne
Bøger [Viggo Pedersen: ”Sydslesvigske skæbner”, Julebogen,
Liselundbogen, Cora Sandel: ”Kranes Konditori”]
nr. 5, februar 1948
Elin Appel, MF – Det politiske og det folkelige
C. Guldagger Hansen – Den fællesnordiske Højskole i Kungälv
Hans Thysen – Sandheden som Virkelighed
Bøger [Jørgen Bukdahl: ”Norden og Europa”, Rex Warner:
”Flyvepladsen”, Hal Koch: ”Jeg anklager Rigsdagen”, Graham Greene: ”Magten og
Æren”, Martin A. Hansen: ”Agerhønen”, Rødding Højskoles Aarsskrift]
nr. 6, marts 1948
Folke Trier Hansen, forstander – I Anledning af Aage Møllers
”Nordiske Myther”
Hans Thysen – En ny Middelalder
Knud Hansen – Jesu Opstandelse [uddrag af bog]
nr. 7, april 1948 JUBILÆUMSNUMMER
Jørgen Bukdahl – Brændpunkterne
Div. – Fra Grundtvigshus til Vartov [Arne Fog-Petersen, Vang
Kvist, C. B. Karstoft]
Carl Hermansen – Fribaaren Aand
Gunner Rasmussen – I Anledning af Dobbeltjubilæet
Erik B. Nissen – Højskolen og Sandheden
Hans Thyssen svarer [på Erik B. Nissens artikel]
Jørgen Bukdahl taler om ”det skjulte Rusland”
Bøger [Vartovbogen, Pearl S. Buck: ”Løftet”, Bo Giertz: ”Den
store Løgn og den store Sandhed”
nr. 8, maj 1948
Roar Skovmand, dr.phil – Studenterne og Folkestyret
Jørgen Jensen, Pastor – Universitet og Kirkehøjskolen
Hermod Knudsen – Fordet det Søndag
 [notits om
Grundtvig-Selskabet]
J. Th. Arnfred – Højskolen og Sandheden.
Hans. E Eriksen – Vilhelm Grønbech [nekrolog]
Bøger [”Engelsk Aandsliv omkring 2. Verdenskrig, en
antologi”, ”Studenterkredsens Gymnastiskforenings Jubilæumsskrift”]
nr. 9, juni 1948
Svend Kampp – Athen-Göteborg-Danebod
Martin N. Hansen – En Sang om Als
Karl Nielsen – Er den danske Student Europæer?
G. Malantschuk – Kierkegaard og Dostojefski
[forskellige vedr. Sommermøde på Danebod]
16. årgang
nr. 1, september 1948
Hans Thysen – Velkommen i Vartov Rus af 1948
Regin Prenter – Studentens lyckliga dag.
Wiliiam Michelsen – Grundtvig og Fremtiden
Thorvald Nielsen – Tyskland kalder paa Ungdommen
Hans Thysen – Studenterkredsen og Tyskland
[om bladets maal]
nr. 2, oktober 1948
Øivind Arnfred – Indtryk og tanker fra en Berlintur
S. T. – Sommerdage på Danebod
Alf Ahlberg, rekot, fil.dr – Industriarbetarna och Folkhögskolan
Bøger [A. Bartholdy Møller: ”Trosbekendelsen og salmebogen”,
M. Iversen: ”Ikke forgæves”, Hans Brix: ”Nis Petersen. Liv og Digt.”, Stefan
Zweig: ”Verden af i Gaard”]
nr. 3, november 1948
Frank Jæger – Vi tre og Vinden [digt]
Karl Rasmussen – Moralsk Oprustning
Div. – Hvor skal grænsen gå mellem ”Bedehuset” og
”Røverkulen” En rundspørge om det teologiske studium
Bøger [Tage Sadolin: ”Den, Gud giver et Embede]
Hans Thysen – Kredsen og tiden
Johs. L – post festum
Irene Brendel – Gedanken über meinen Aufenhalt in Kopenhagen
nr. 4, december 1948
K. E. Løgstrup – De kraftige Gerninger
Axel Riishøj – Hvad skal vi med en dansk kirkeskole?
Ukendte – Fem dage i Sydslesvig
Bøger [Karl Nielsen: ”Og Floderne kom”, Lionelli Venturi:
”Maleri og Malere”, Jesper Ewald: ”Frankrigsrejse”, Aa. Lotinga: ”Skæbner under
Straffeloven”, Denis de Rougemont: ”Djævelens part”,
Nr. 5, februar 1949 [på GBV]
Peder Bukh, valgmenighedspræst – En Fremtidslinie i dansk
Kirkeliv [fra foredrag i Kreden]
Peter Schindler – Udgravningerne under Peterskirken
Johannes Lauridsen – Ide og virkelighed [uddrag af
bogmanuskript]
Morten Øllgaard – Grundtvig-forskning og
Grundtvig-litteratur i 1948
j – Hvad Kredsen?
Nr. 6, marts 1949 [på GBV]
Valdemar Nielsen – Nordens Vej
Peder Bukh – En Fremtidslinie i dansk Kirkeliv [fortsættelse
fra sidste blad]
Jørgen Eriksen – Dr. phil. Jens Kruuse
nr. 7-8, april-maj 1949
Axel H. Arnfred – Strejftog i Personlighedspsykologien I
[anmeldelse af Ib Ostenfeld: ”Det besjælede Univers”]
Emil Frederiksen – Paul la Cour
N. F. S. Grundtvig – Om Oplysning for studenter
Kampp – Svar på redaktørens betragtninger.[videre debat fra
tidligere numre]
Hans E. Eriksen – Afsluttende overvejelser [videre debat fra
tidligere numre]
Nr. 9. Juni 1949 [på GBV]
hee. – Sommermøde på Snoghøj Gymnastikhøjskole
Jørgen Bukdahl – Åbent brev om Grundtvig og Studenterkredsen
Jørgen Eriksen – sidste indlæg i debatten om Kredsen
Svend Kammp – sidste indlæg i debatten om Kredsen [dobbelt
artikel med ovenstående]
Anna Krog og Jørgine Abildgaard – Hilsen fra Snoghøj
17. årgang:
Nr. 1, september 1949
Hans Thysen og Per Aagaard – Velkommen russer! Introduktion
til studenterkredsene
Svend Holm Nielsen – Er Grundtvigianismen folkelig?
K.B. Andersen, afdelingschef ved Statsradiofonien – Hvorfor
ikke Individualisme? [Med polemik mellem forfatter og redaktionen til sidst]
Axel H. Arnfred – Et helhedssyn på personligheden
Ø.H.A. – Med Rye’s Brigade på rejse
Nr. 2, oktober 1949
Børge Diderichsen – Tankens opgave
Tage Rydal, frimenighedspræst – Lad menneskets leve!
Jørgen Eriksen – Sommermødet på Snoghøj. Nogle indtryk
J.K. – Snoghøjs pris [sang]
Helge Toldberg – Ved vi nok om Grundtvig. Overraskelser fra
hans papirer
Dieter Helberg – Einige Gedanken zur Begegnung Dänischer und
Deutscher Studenter in Kopenhagen
Andreas Davidsen – Et spørgsmål [Kritik af boganmeldelse om
psykologi fra forrige nummer]
Nr. 3, november 1949
Ole Wivel – Bekendelse [digt]
Ole Wivel – Poesi og teologi
Joachim Ernst og Hans H. Kammel – Breve fra Tyskland
Johannes Sløk – Læg og lærd
Eivind Berggrav, biskop – Noen tanker inspirert af Niels
Bohr
Axel H. Arnfred – Vedkommer psykologien andre end fagfolk?
[Replikant til forrige nummer]
Axel H. Arnfred – P. S. til Børge Diderichsen
Hans Thysen – Navlekiggeri eller hvad
Red. – Siden sidst [vedr. nazisme]
Nr. 4, december 1949
Knud Hansen – Hvad forstår Kierkegaard ved Næsten
Erik Okkels – Lærer [naturdigt]
L. Vedel og C. Lindegård – Navlekikkeri, grundtvisk
helhedssyn, eller hvad – ?
Hans Thysen – Uden titel [Vedr. diskussionen om helhedssyn]
James – Onkel Nicolajs Juleeventyr
Hee – [Bemærkninger vedr. redaktionelle prioriteringer i
tidsskriftet)
Red. – Siden sidst [Omkring dogmernes afskaffelse]
Nr. 5, februar 1950
Jørgen Jensen, sognepræst – Omvendelse
Hans Povlsen, lærer – Pligtens ørken
Andr. Sørensen – Nogle bemærkninger i anledning af Ole
Wivels artikel: Poesi og teologi
Ole Wivel – En kommentar [replikant til Andr. Sørensen]
C.E. – En jysk tragedie [Om titoisme/kommunisme]
Hans Thysen – Germanum errare est [Om efterkrigstid]
Nr. 6, marts 1950
A.Pontoppidan Thyssen, undervisningsassistent – Om
opdragelse
H. – Tak! [Hyldest til Hans Eriksen for redaktørarbejdet]
Emil Frederiksen, magister: Poesiens sandhed – poesiens
skønhed
Ole Wivel – Replikant til Emil Frederiksen
Claus Heitmann, stud.theol.: Afslutning eller fortsættelse
[Nytårsartikel på tysk]
Red. – Kredsens årsskrift
Hee – Anmeldelse [af Jakob Knudsen: Idé og Erindring.
Artikler og Afhandlinger]
Paul Knudsen, sognepræst: Grundtvigs hus [Om opførslen af en
bygning i Aarhus]
Red. – Siden sidst [Om Løgstrup og eksistensfilosofi]
Nr. 7, april 1950
Esbern Lomholt, professor, dr.med. – Sandhed og Virkelighed
hos Kierkegaard
Elin Appel. Folketingmedlem – Det aatusindgamle ”Øst-Vest”
problem
Jørgen Michaelsen – Menneskeskæbner [digt]
Hans Thysen – Kredsens Tysklands-arbejde
Red. – Siden sidst [om arbejde og gudstro]
Red. – Siden sidst [Om Løgstrup, Martin A. Hansen og Frank
Jäger]
Nr. 8, maj 1950
Hans Thysen – Askov-mødet 1950
J. Th. Arnfred – Askov Folkehøjskole
K. Olesen Larsen – Hedenskab og Kristendom ved vore
Begravelser
Holger Sørensen, valgmenighedspræst – En smule
Menneskelighed [inkl. mindedigt til ære for Nis Petersen]
Red. – Siden sidst [Om skænderi om mytologi ml. Kai Ryhede
og Aage Møller]
18. årgang:
Nr. 1, september 1950
Svend Lyndrup [læge og formand for Kredsen] og Gunnar Hansen
– Til årets russer
Jørgen Kristensen, pastor – Sublimeringens patos
Vagn Kvist – Slotspræst Oscar Geismar in memoriam
H.H. – Sommermødet
Dres. – Russens entrésang [Sang fra Sommermøderevyen
1950] 
Red. – Diverse noter [et navn og en titel er klippet ud.
Hvad skjuler det mon?]
Nr. 2, oktober 1950
Hensgeorg Lenz og Andreas Davidsen – Om kontakt og dialog
[samtale om de årlige tyske besøg i Kredsen]
Johannes Lauridsen – Menneskelighed og kristendom [Om Johannes
Sløk]
Arne Sørensen – Amerikas problem i Asien
Kristian Knudsen: Nervetråde – hjernespind [prosadigt]
H.H. – Bøger [Anmeldelse af ”Mennesket og teknikken” og
”Protestantisme” af Søren Holm]
Red. – Siden sidst [Diskussion af et Sløk-foredrag. Også
omtaler af Prenter- og Knud Hansen-foredrag]
Nr. 3, november 1950
K.E. Løgstrup – Tænken og eksistens
Henrik Dons Christensen – Af en rustale 1950
Red. – Folkekirken og den kirkefremmede [referat af debat mellem
Olesen Larsen og Ole Wivel]
Paul Gerhard Sivertsen: Hvad er aand? [digt]
Paul Gerhard Sivertsen: Blomsterne [digt]
Red. – Siden sidst [om kristen etik efter foredrag af
Arnfred fra Askov]
Nr. 4, december 1950 [på GBV]
Thorkild Skjerbæk, sognepræst – Litteratur og forkyndelse
[bl.a. om Martin A Hansen]
Nr. 5, februar 1951
H.H. – Nyt fra Indien [om højskole i Asien]
Per Aagaard, sognepræst – Hvad skal kirken tale om? Eller
Menneske først.
Ingrid von Post – En stor österlandsk humanist och
författare [om forfatteren Taha Hussein]
Harald Vilstrup – Storkongerne [digte over to bibelsteder]
K.E. Bugge – Mellem Vest og Øst [anmeldelse af Arne
Sørensen-bog]
Fl. – Siden sidst [om højskolens fremtid]
Nr. 6, marts 1951
Svend Holm-Nielsen – Påsken
Peter P. Rohde – Denne Grundtvig
Sven Danø, cand.polit. – Lidt om Nordisk Målstræv [Om
Målstrævsbevægelsen]
Sv. Cedergreen Bech – Mellemfolkeligt samvirke [Om FN]
Nr. 7, april 1951
Ragnhild Kvist – Han, hun og sognet. En præstekones
betragtninger
Jørgen Michaelsen – Mennesket og Gud
Erling Schild: Israel 1951 – strejflys
Hans Thysen – Denne Rohde [replikant til forrige nummer]
Peter P. Rohde – Svar til stud.theol Hans Thysen
Fl. – Uden titel [anmeldelse af P.G. Lindhardts ”Vækkelser
og kirkelige retninger”]
Red. – Siden sidst [diskussion af kunstens nytte]
19. årgang:
Nr. 1, september 1951
K.C. Holm – Til Russerne!
H. Østergård-Nielsen, sognepræst – Var Luther en
spidsborger?
Richard Andersen, frimenighedspræst – Ideologiernes Tyranni
Hans Thysen – Farvel med Grundtvig
M. – Bøger [Anmeldelse af Løgstrups ”Kierkegaards und
Heideggers Existenzanalyse und ihr Verhältnis zur Verkündigung]
Nr. 2, oktober-november 1951
Jens Kruuse – Den ualmindelige dannelse
Gerald Götting, tysk generalsekretær for kristeligt parti –
Wie können wir den Frieden erhalten [om forholdet mellem kristne og
kommunister]
A.M. – Sommermødet
Red. – Siden sidst [Løgstrup om litteratur]
K. Olesen Larsen – Grundtvigianismen set udefra
Nr. 3, december 1951
Th. Balslev, pastor – Advents-tanker
Esbern Lomholt, dr.med. – Sjælelivets Sækularisering
Esther Noach, forfatter – Handling og Tænkning i
Kristendommen
Hans Erik Eriksen – Lidt om Grundtvig-Biblioteket
20. årgang:
Nr. 1, februar 1952
Esbern Lomholt, dr.med. – Sjælelivets sækularisering
Ole Sarvig – Evangelium [digt]
W.F. Christiansen, stud.med. – Om at dømme
Hans Thysen – Sprogkritik
Nr. 2, marts-april 1952
Heine Simonsen, pastor – Forargelse og Tro
Halfdan Rasmussen – De meget unge [digt]
Torben Larsen, stud.jur. – Samfundets krav til akademikeren
og hans forudsætninger for at opfylde dem
Palle Mogensen, stud.mag. – Forslag til et forslag [om
demokratisering af Kredsen]
Knud Møller, stud.mag. – Rytteren og søskende [Om H.C.
Branner]
Red. – Siden sidst [om debatmødet ”Menneske først” med
Prenter og Søe”]
Nr. 3, maj-juni 1952
K.C. Holm – Sommermødet 1952
Vagn Kvist – Job og hans venner, en dialog mellem tro og
fornuft
Lauge Vedel, stud.polit. – 14 dage på højskole [Om Roskilde
Højskole]
Helge Severinsen, stud.theol. – Lidt om et forslag
J.K. – Boganmeldelser [Af bl.a. Ole Wivels ”Den skjulte Gud]
Helge Severinsen – Solen [digt]
Nr. 4, september 1952
Mogens Lund – Til årets russer
Helge Severinsen – Et slag i ansigtet [om krig]
Mogens Lund – En dialog, der aldrig kom i stand [Om
Kierkegaard og Grundtvig]
Hans Hemmingsen – Fra sommermødet
Knud Rasmussen, stud.mag. – Det nordiske sommeruniversitet
Nr. 5, oktober-november 1952
Johannes Lauridsen – Bemærkninger om Grundtvig og
Kierkegaard
Knud Rasmussen, stud.mag. – En fri drøftelse med åbenhed
overfor tilværelsen [Om Kredsens natur og væsen]
Johannes Smith – Smaa forløb ved en begravelse
Gunild Krøigaard – Ormen hin lange. Et par ord i al
uvidenskabelighed [ubestemmeligt causeri]
Anne Kristensen – Efteraar [digt]
Nr. 6, december 1952
G. – Jul
Mads Lidegaard – Er højskolen universel?
Ove Abildgaard – Skumring [digt]
Jean de France – L’Homme revolté [Om Carmus og
eksistentialisme]
Helge Stenkilde – De unge døde [Om Nordahl Grieg]
K.M. – Martin A. Hansen: Orm og tyr (Wivel)
Nr. 7, februar 1953
Knud Hansen – Kristendommen og Romerriget
Ester Noach – Forfatterne, kritikerne og læserne. Nogle
tanker om kultur
Ole Brandt Pedersen, stud.mag. – Højskole eller
mellemfolkelige oplysningsanstalter?
Asbjørn Mandøe, højskolelærer – Et par sydslesvigske
problemer
I.M.K – Boganmeldelser [Bl.a. af Niko Kazantzakis’ Den evige
vandring opad
Nr. 8, marts-april 1953 [på GBV]
Arne Sørensen – Hyldest til fremskridtet
Lorenz Rerup – Front og bro – og virkeligheden
Otto Kamp Olsen – Værnepligt
Axel Jensen – Det at ville
Erik Stahl – Den ny musik i Sovjetunionen
Nr. 9, maj-juni 1953
Sune Andresen, højskoleforstander – Et ord om højskolen
Erik Stahl – Den ny musik i Sovjetunionen
Arne Sørensen, forfatter – Hyldest til fremskridtet.
Fremskridtsidéen, historisk set
21. årgang:
Nr. 1, September 1953 [på GBV]
Poul Holm – Til Russen af 1953
T. Balle Christensen – Fra en landsbypræsts arbejdsbord
a. s.- Sommermødet
Chr. Haahr, sognepræst – Den ægte og den falske enhed
-sev. – Wivel og kompagni [visekåseri]
Nr. 2, december 1953
Iver Stubbe – Advent
Sv. Cedergren Bech – Skolen for Jakob [replikant til nr
7/20]
Just Kongsbøll, cand.jur. – Lykketørst og Kristentro
Mogens Lund – Wivel og Dødsteologien
Red. – Siden sidst [Om et Sløk-foredrag om forkyndelsens
kategori]
Nr. 3, februar-marts 1954
Hans Petersen, stud.mag. – Sigrid Undset og katolicismen
Arne Sørensen – Hyldest til fremskridtet
Niels Henning Borup – Replik til et foredrag [angreb på Hans
Jørgen Lembourn]
P.B – Apostlenes gern. 17 [Sang]
22. årgang:
Nr. 1, september-oktober 1954
K.E. Larsen – Til årets russer
Paul la Cour – I Nødens fællesskab
P.H. – Sommermødet paa Rødding Højskole
Niels Henning Borup: Otto Møller – Søren Kierkegaard
Red. – Siden sidst (mere Rødding)
NHB.: – og dog (eller: fragmenter af en redaktørs papirkurv)
PH. – En forsinket anmeldelse [af en Knud Hansen-bog]
Nr. 2, november-december 1954
Poul Holm – Advent [prædiken]
Rich. Damm. – Er der undere til?
Svend Åge Nielsen – Religion og evangelium
Morten Nielsen – To digte
N. Otto Jensen – Carl Roos: Jakob Knudsen. Et forfatterskab
Nr. 3, februar 1955
K.E. Løstrup – Ensomhed
Holger Brøndsted, dr.phil.: Hvem er kirkens arvtagere?
Mogens Lund – Bemærkninger til Otto Møllers kritik af Søren
Kierkegård
Sune Andresen – Hvad kræves der af højskolemanden i dag?
Niels Kofoed – Nyt lys over Grundtvigs ungdom
Otto Kampp Olsen – Anmeldelse af Erik Aalbæk Jensens
”Drømmen om det glemte”
Nr. 4, april-maj 1955
P.G. Lindhardt – Grundtvigianismens kritik [om Morten
Pontoppidan]
Kirsten Erik Andersen – Om Undren, Maaben og Bedreviden
Erhard Jørgensen, forstander – At bygge sit hus [prædiken
vedr. socialt arbejde]
Ole Brandt Pedersen – Litterær fortolkning og eksistentiel
forståelse [om Jakob Knudsen]
S.H.S. Prahl – Den vesteuropæiske krise og personalismen
NHB – Bøger [Bl.a. anmeldelse af Gustav Brøndsteds ”To
Verdenssyn”]
23. årgang:
Nr. 1, september-oktober 1955
Ole Wivel – Ved Martin A. Hansens død
Martin A. Hansen – Advent i Uppsala
G. – Sommermødet på Vestbirk 1955
Johannes Rosendahl – Marxismens Syn paa Mennesket
Ernst J. Borup, forstander – Nogle træk af Studenterkredsens
historie
Red. – Under rådhuset [Annoncering af Ole Wivel som ny
formand]
Nr. 2, november-december 1955
J. Th. Arnfred – Videnskab og livssyn [Om Martin A. Hansen]
Jytte Engberg – Käthe Kollwitz’s dagbog og breve
Per Aagaard – Kun et blad
Asbjørn Mandøe – Er tanke- og ytringsfrihed af det gode?
Nr. 3, februar-marts 1956
K.L. Aastrup – Kirke
Hans Henningsen – Økumenisk kætterjagt
Asbjørn Mandøe – Er tanke- og ytringsfrihed af det gode?
Niels Henning Borup – Bøger [Om årets Martin A.
Hansen-udgivelser]
Nr. 4, juni 1956
Poul Holm – Hvor Livskilden springer [prædiken]
K.E. Løgstrup – Tolkningen af den videnskabelige reduktion
Jørgen Jensen – Det foreløbige eller højskolens forkyndelse
Ole Brandt Pedersen – Sprog og livssyn [referat af debat
mellem Olesen Larsen og Paul Diderichsen]
Otto Kampp Olsen – Bøger [Bl.a. Thorkild Bjørnvigs ”Anubis”]
24. årgang:
Nr. 1, oktober 1956
Kumbel – Stynet pil. Kommentar til kendt romantisk motiv
[digt]
Götz Harbsmeister, professor – Hvad er glæde?
Justus Hartnack – Lidt om filosofi
JB [Ifølge 2/24 er denne person Jørgen Bukdahl. Ifølge 3/24
er det Jørgen K.] – Invitation til samtale [polemik mellem Kredsen og
Studenterbevægelsen]
JB – Tidens mange sprog. Sommermødet 1956 [inklusiv
Tidehverv-polemik]
JB – Bøger [Bl.a. ”Kierkegaard og Goethe”, ”Eksistentialisme
og kristendom, Nadvergang og alterskranker]
G – Rusmøde [Løgstrup om formløshed]
R. – Siden sidst [Knud Hansen om skolen og kundskaber]
Nr. 2, december 1956
Götz Harbmeister – Hvad er glæde?
J.B. – Nihilisme og livsmod
Erik Ågård – Et forsøg på en samtale [Replikant til JB]
Nik – Jørgen Bukdahl 60 år
J.B. – Fra kulturens overdrev
Red. – Siden sidst [mange gode referater, bl.a. N. Otto
Jensen- og Ole Wivel-foredrag]
Nr. 3, april 1957
Villy Sørensen – Velfærd og romantik
Helge Severinsen – Idealistens problem
J.B. – Solen og døden [Om diverse danske forfattere]
J.B. – Filosofikum, højskolen og kredsen
J.B. – En duplik! [Replikant til Ågård]
J.B. – Noter til tiden [en række boganmeldelser, bl.a. af
P.G. Lindhards nye prædikensamling, der kritiseres]
Nr. 4, maj-juni 1957
Olaf Pedersen, dr.phil. – Naturvidenskab og filosofi
Jørgen K. Bukdahl – Den løgstrupske fordring
J.B. – Referat af diskussionen i Århus Studenterkreds om
”Den etiske fordring”
Johannes Lauridsen –
Bemærkninger til en anmeldelse [replikant vedr. Lindhardt-anmeldelsen
fra forrige nummer]
J.B. – Uden titel [svar til Lauridsen]
25. årgang:
Nr. 1, oktober 1957 (Håndskriftssagen?!)
Uden forfatter – Håndskriftsagen og universitet
K.E. Andersen – Den nødtørftige Taalmodighed
O.R. – Noter fra sommdermødet på Askov
Jørgen K. Bukdahl – Om professor Løgstrups kritik af Søren
Kierkegaard. Den løgstrupske fordring II
Bernhard Jensen – De intellektuelle som klasse
R. – Forårsmøder i Københavns ”Kredsen” [Bl.a. Ole Wivel,
Løgstrup, la Cout og Peter Seeberg]
Nr. 2, december 1957
V. Filskov, forfatter – Stedet for Utilfredshed [om
”meningen” med livet]
J.B. – Vi venter på Godot
Johannes Horstmann – Kritik og forkyndelse
J.B. – Fra Mykle til Kalmeyer. Noter til nogle af årets
bøger
Jørgen K. Bukdahl – Om professor Løgstrups kritik af Søren
Kierkegaard. Den løgstrupske fordring II
Nr. 3, april-maj 1958
Villy Sørensen – Nihilisme og etik
Johannes Horstmann – Kritik og forkyndelse
J.B. – Æstetisk eksistentialisme [Om Camus]
Nr. 4, juni-juli 1958 [på GBV]
Indbydelse til Studenterkredsens sommermøde på Ryslinge
Højskole
H. J. Hansen – Seksagesima [prædiken]
J. B. – Sækularisering
Ukendt – Oslo, Flensborg, Capri tre store romaner
26. årgang:
Nr. 1, oktober-november 1958
Claus Bang – Om kulturpessimisme
Ejv. L. – Sommermødet på Ryslinge Højskole [Om Martin A.
Hansen, Ole Wivel, Løgstrup]
I.S. – Alle tiders super-sommermøde
V. Filskov – Den evige filosofi [Om Aldous Huxley og Kierkegaard]
Flere forfattere – Stort og småt fra boghylden
Nr. 2, december 1958
Vagn Christensen, friskolelærer – Lægmanden og kirken
Thomas Bredsdorff – Et sind i naturen. En indføring i Tarjei
Vesaas’ forfatterskab
J.B. – Lusk og luksus. Skal der være et kapel i det
århusianske ”Studenternes Hus”?
J.B. – Aarhus Studenterkreds [Bl.a. Knud Hansen om den
moderne højskole og Prenter om grundvigianisme og kirken]
Nr. 3, februar-marts 1959
Thomas Bredsdorff – Ide, krise og virkelighed. Omkring
Thermopylæs urpremiere
J.B. – Holger Mølgaards menneske- og kultursyn
J. Feilberg Jørgensen – Thorkild Bjørnvig og virkeligheden
J.B. – Møde med Freud 1959
G.A. – Referater efterårsæson 1958 [Udførlig Wilhem
Grønbech-diskussion]
J.B. – En eksistentialistisk forfatter [Om Valentin Bilskov]
Nr. 4, maj-juni 1959
Erling Bundgård Thomsen – Om kedsomhed. Brudstykke af et
foredrag om Hemingway
J.B. – Opgøret med den dogmatiske positivisme. En oversigt
over den nyeste danske filosofi
J.B. – 7 kulturbøger [bl.a. Ole Wivel, PG Lindhardt]
27. årgang:
Nr. 1, september-oktober 1959
Søren Højmark-Jensen og Thomas Bredsdorff – Uvidenskabelig
forskrift [Om den redaktionelle linie i bladet efter Jørgen K. Bukdahl]
Jørgen Bonde Jensen – Kærlighed, angst og breve. Om Kafkas
”Briefe an Milena”
Søren Højmark-Jensen – Følsomme rejsende [prosa om
efteråret]
Jørgen K. Bukdahl – En fodnote. Om ontologi og biologi
Villy Sørensen – Endnu en fodnote [V.S. om Kierkegaard.
Replikant til Bukdahl]
Ejvind Larsen – Profeter og profane [om sommermødet]
S. H-J. – Heksejagt i Sønderjylland
Nr. 2, december 1958
Jørgen Bukdahl [sandsynligvis uden K.] – System og existens
Thomas Bredsdorff – Konturer i sort og hvidt [nationalitet,
Europa og frihed]
Ole Wivel – En indsigelse [kritik af nyeste
sommermøde-reportage. Overvejelser over Kredsens væsen]
Oj. – Uden titel [referat af Aarhus-møder. Uddybende omtale
af et Løgstrup-foredrag om frihed og konventioner]
28. årgang:
Nr. 1, februar-marts 1960
Ib Høgsbro – Om Sophus Clausens første digtsamling
”Naturbørn”
Valentin Filskov – Dostojevskijs religiøse filosofi
Jørgen K. Bukdahl – Ud af eksklusiviteten [Om Sløks ”Kristen
moral før og nu”]
Svend Holm-Nielsen – Indsigelse på indsigelse [fortsat
polemik omkring Ole Wivel]
Nr. 2, maj-juni 1960
Torkil Funder – Rids fra en islandsk sommer
David Faurholdt – En bemærkning om erkendelsesteori og
livsanskuelse
Flere – Anmeldelser [Bl.a. Torkild Bjørnvig og Frank Jæger]
Iver Stubbe – Stadig alt vel i Vartov [referat af semestrets
foredrag]
Nr. 3, december 1960
Valentin Filskov – Existensfilosofi – levende eller død?
Thomas Bredsdorff – Frø af ugræs [Om Søren Krarups bog om
Harald Nielsen]
Søren Krarup – Replik
Th. Br. – Duplik
Johannes Lauridsen – Om Confessio Augustana
Jørgen K. Bukdahl – Brudstykker af et mønster [Om
forfatteren af Leif E. Christensen]
Flere – Anmeldelser [Ole Wivel og Max Frisch]
Ole Jensen – Referat af forårssemesterets møder [Om bl.a.
undervisningsminister Jørgen Jørgensen]
Nr. 4, februar 1961
Bjørn Sthen Hansen – Det vise hjerte [om sex og begær]
Jørgen Bonde Jensen – Skyldig-skyldløs [Om Hermann Broch]
Jørgen K. Bukdahl – Ja, men hvilken erkendelsesteori. Et
spørgsmål til David Faurholdt
Niels Thomsen – En person og hans tænkning [Om Peter Kemps
bog ”Person og tænkning”]
Red. – Mødereferat [Om Kaj Munk, Thorkil Bjørnvig,
radikalisme og Ole Wivel]
29. årgang
Nr. 1, marts-april 1961
Jørgen Schultz – Septuagesima
Jørgen Bonde Jensen – Ej Djezïr [Om det fransk-algeriske
spørgsmål]
Torben Damsholt – Politik og andet åndsliv [Om Bjørn
Poulsen, Bjørnvig og Løgstrup]
David Faurholdt – Om at vide og at vide. Et svar på Jørgen
K. Bukdahls spørgsmål
Peter Kemp – En indsigelse [vedr. forrige nummers
anmeldelse]
Niels Thomsen – Et svar [Til Peter Kemp]
Th. Br. – Fra studenterkredse
Iver Stubbe – Efterårssemestret i Vartov [Bl.a. Camus og
Rilke-debatter]
Nr. 2, maj-juni 1961
Jørgen K. Bukdahl – Manden bag håndskrifterne [Omkring
håndskriftssagen]
Valentin Filskov – At eksistere i det tænkte
Johannes Lauridsen – Sløk og Kierkegaard. Er indrømmelsens
kristendom noget forskelligt fra efterfølgelsens?
Jørgen Bonde Jensen – Neurotisk politik anskuet ved et frisk
eksempel [Om USA og Cuba]
Jørn H. Kjær – Folkestyre eller stemningsdemokrati? [Om
Walter Lippmann]
Nr. 3, september-oktober 1961
Thorbjørn Heich – Om tolerance og frisind [Om Holger Kjær]
Søren Krarup – Hvad troede de overhovedet på? [Om Harald
Nielsen og Bjørn Poulsen]
Thomas Bredsdorff – Æstetisk vurdering
Børge Christiansen – Konstantin og Hal Koch
I. Stubbe – Sommermødet
Nr. 4, december 1961
David Faurholdt – Når kulturdebattører filosoferer [Om Bjørn
Poulsen]
Jørgen K. Bukdahl – Teologi og pædagogik
Jørn Kjær – Den konventionelle visdom [Om J.K. Galbraith]
Torben Damsholt – To vurderinger af ”Hørups arv og
arvtagere”. Et opgør
Jørgen Bonde Jensen – To vurderinger af ”Hørups arv og
arvtagere”. En gentagelse
Th.Br. – Referat [Bl.a. Anna Sofie Seidelin og Børge Outze]
30. årgang:
Nr. 1, februar-marts 1962
Red. – Saglighed [Redaktionelle overvejelser]
Paul Knudsen – Borgerskabets religion
Hermod Knudsen – Den æstetiske fordring
Aage Lærke Hansen – Den rejsende [anmeldelse af Aage
Henriksen-bog]
Jørgen K. Bukdahl – Rum og ramme.
Chr Damgård Nielsen – En resolution [Fælles Kreds-udtalelse
vedr. fællesmarkedstraktaten]
Nr. 2, maj-juni 1962
Else Marie Bukdahl – Digtning og virkeligheden [Om Villy
Sørensen]
Johannes Lauridsen – Om saglighed
Jørgen K. Bukdahl – Interesse og engagement. Indlæg i en
diskussion om saglighed
Povl Schmidt – Kingo som verdslig lyriker 
Nr. 3, oktober 1962
Kai Aalbæk-Nielsen – Europæismen
Jørgen Kristensen – Afhængighed og samhørighed [Om
fællesmarkedstraktaten]
Torben Damsholdt – Den europæiske føderalisme
Chr Damgaard Nielsen – Fra sommermødet i øvrigt [Om
Horstmann og Leif Grane om Tidehverv og filosofi]
31. årgang:
Nr. 1, januar 1963
Thorkild Lyby Christensen – Frihedens lov [Om katolicisme og
kommunisme]
Ejvind Larsen – De enfoldige [digt]
Niels Thomassen – Nietzsche og historiens nytte
Kresten Nordentoft – Tarjei Vesaas
Nr. 2, maj-juni 1963
Finn Jacobi – Den ny franske roman
Gunver Kelstrup – poetisk kermesse [anmeldelse af Torben
Brostrøm-bog]
Salvo Mazzolini – Konciliet og de italienske protestanter
Nr. 3, november-december 1963
Reinholdt Schröder – Opfer ihrer eigenen Unbedenklichkeit
[litteraturessay om tysk prosa omkring Første Verdenskrig]
Jørgen K. Bukdahl – Den historiske Jesus i Lindhardts
prædikener
Gunild Krøigård – Den troldske virkelighed – træk af William
Heinesens forfatterskab
Peter Kemp – Eksistentialismens grundtese hos Sartre
32. årgang:
Nr. 1, april 1964
Ejvind Larsen – Det afgørende hverken-eller [Om
eksistentialisme-kritik]
Søren Krarup – 1864
David Faurholdt – Om Københavnerskolen
Johannes Lauridsen – Vor tids identitetsproblem og
kristendommen
Nr. 2, august 1964
Bjørn Poulsen – Tidehvervs evangelium
Mogens Lund – Thanings Grundtvig
David Faurholdt – Om Københavnerskolen
Nr. 3, december 1964
Søren Krarup – Bjørn Poulsen og evangeliet. Et svar
Mogens Lund – Thanings Grundtvig
Erling Stougård Thomsen – Afmagtens dæmoni
33. årgang:
Nr. 1, februar-marts 1965
K.E. Løgstrup – Kristendom uden den historiske Jesus [Om
Bultmann]
Niels Carl Lilleør – Formalisme eller forkyndelse. Nogle
spørgsmål til Ejvind Larsen
Ejvind Larsen – Teknokrati, anarki eller folkestyre. Et
foredrag
Søren Højmark – En prædiken. 25. Søndag efter Trinitatis
Nr. 2, juni 1965
Jørgen K. Bukdahl – Tilstand og tilstand er to ting. En
replik til Johannes Lauridsen
Kuno Poulsen – Tro og forståelse [Løgstrup, Kierkegaard og
Heidegger]
Kristian Bundgård – Antiteologens teologi. Franz Overbecks
opgør med teologien
Nr. 3, juli 1965
Jørgen K. Bukdahl – Kains alter-debatten [Martin A. Hansen]
Kaj Thaning – Svar til Mogens Lund
Kristian Bundgård – Antiteologens teologi. Franz Overbecks
opgør med teologien
Johannes Lauridsen – Synergisme eller gratis nåde. Et svar
til Jørgen K. Bukdahl
Nr. 4-5, december 1965 (dobbeltnummer)
Johannes Møllehave – Vi skal overkomme… [digt]
Johannes Horstmann – Sækularisering
Finn Brandt-Pedersen – Modernismen contra modernisterne
Jens G. Møller – Et indlæg i religionskrigen
Bukdahl-Lauridsen
Jørgen Løgstrup – Fællesskab og folkestyre
34. årgang:
Nr. 1, februar 1966
Jørgen Løgstrup – Forening og forkyndelse
Kuno Poulsen: Den genstridige Adam – en glasfortolkning [Om
H.C. Andersen og Villy Sørensen]
Knud Møller – Evangeliets forståelighed [Om Løgstrup og
Bultmann]
Nr. 2, maj 1966
Paul Heide Ottosen – H.C. Andersen i jungsk betydning
Bent Hahn – Omkring Bultmann-forståelse og –debatten
Jørgen K. Bukdahl – Prædiken og forståelse. Replikker til et
par kritikere [Lauridsen,  Jens. G.
Møller og Knud Møller]
Nr. 3, august 1966
Poul Behrendt – Den fængslede tiger. En indførelse i
modernisme
Else Marie Bukdahl – Positivt og negativt i Villy Sørensens
æstetik
Nr. 4, december 1966
Leif Grane – Tro og teologi
Johannes Lauridsen – Er eksistensen bortset fra evangeliets
syndstilgivelse dømt som syndig?
Henning Tjørnehøj – Psykoterapi – sjælesorg eller
lægevidenskab?
K.B. – Et problematisk jubilæum – Studenterkredsen 75 år (?)
[Redaktionelle overvejelser over det kommende jubilæum]
35. årgang:
Nr. 1-2, marts 1967 (OBS: Jubilæumsskrift! 75-året for
navneskiftet)
Jørgen Bukdahl – Brændpunkterne
Jørgen K. Bukdahl – Etik og epoke. Om lighedstanken hos
Søren Kierkegaard
Leif Grane – Confessio Augustana og den rummelige folkekirke
Bent Hahn – Hermeneutik og pædiken
Hans Henningsen: Teologi og politik – nogle bemærkninger
Ole Jensen: ”Skabte livsmuligheder” – ”Suveræne
livsytringer”. Bemærkninger til et grundtema hos K.E. Løgstrup
Søren Krarup – Døde lig. Om Fjord Jensens kulturkritik
Johannes Lauridsen – Hilsen til Studenterkredsen i anledning
af 75 aars jubilæet
Niels Carl Lilleør – En upædagogisk replik i dagens
pædagogiske anledning
Mogens Lund – Polemik mod kirkeligheden
K.E. Løgstrup – Intethed og handling
Jens G. Møller – Person og sag
Knud Møller – Prædiken i Bredsten Kirke
Kristian Bundgård – En redaktionel bemærkning
Studenterkredsens formænd
Glimt fra Kredsens første årtier
J. Th. Arnfred – Kredsen i ”de ringe dage”
Johs. Birkedal Nielsen – Studenterkredsen i tyverne
Kaj Thaning – Sidelys på Kredsen i tyverne
General A. Rye
Studenterkredsens formålsparagraffer
Nr. 3, maj 1967
H.C. Wind – Kierkegaard og den irreligiøse ontologi
Erik A. Nielsen – Den frelserforladte verden
Bent Hahn – At vedgå arv og gæld. Kierkegaards historiesyn
Niels Thomsen – Kristelig replik til Johannes Lauridsen
Johannes Lauridsen – Svar til Niels Thomsen
Hakon Mandø – Prædiken i Vartov
Love for Studenterkredsen i København
Nr. 4, marts-april 1968
Jørgen K. Bukdahl – Ideologikritikken og strukturerne.
Marxismen, strukturalismen og tænkningens selvstændighed
Jens Glebe Møller – Wind, Wittgenstein og ”Bulen”
Ejvind Larsen – Prædiken i Rødding Frimenighedskirke
Kristian Bundgård – Redaktionsskifte
36. årgang:
Nr. 1 og 2, maj 1968 (dobbeltnummer)
Hansgeorg Lenz – Utopi og negativitet hos Franz Kafka
Karsten Friis Johansen – Platon og Kierkegaard
Theodor Jørgensen – Ikke de dødes, men de levendes Gud
Nr. 3, august 1968
Jørgen Bonde Jensen – Gentagelser [Om Kierkegaards
”Gjentagelsen”]
Clara Elisabet Thaning – Platons kritik af digterne
Margrethe Auken – Meningsløshed [anmeldelse af Søren Krarups
”Demokratisme”. Polemik om forholdet mellem Jakob Knudsen og Poul Henningsen]
Nr. 4, december 1968
Leif Grane – Om Thomas Müntzer
Johs. H. Christensen – Directed by John Ford
Ole Jensen – En sidebemærkning til Jørgen Bonde Jensen
37. årgang:
Nr. 1, marts 1969
Peter Widmann – Sprogteologi
Jens Glebe Møller – Marcuses angreb på den moderne
sprogfilosofi
Johs. Horstmann – Luther som existenstænker
Jørgen Schultz – Prædiken
38. årgang:
Nr. 1, januar 1970
Lars Arild – Johannesevangeliet
Bestyrelsen – Om sommermødet
Jens Arnbak – Heksene i Cornwall. Tro og overtro omkring
forskning og udvikling
Red. – Årgangen, der snublede i starten
Eberhard Harbsmeier – Gudstanken og nyere protestantiske
teologer
Nr. 2 og 3, oktober 1970 (dobbeltnummer)
Jørgen I. Jensen – Det musikalske fællesskab. Omkring Thomas
Laubs skrift ”Om kirkesangen”
Poul Einer Hansen – Nazarin og den suveræne livsytring
Ulf Rønnow – Wittgenstein som livsfilosof
K.E. Løgstrup – Prædiken
Nr. 4, december 1970 [på GBV]
Peter Widmann – Jul i skyttegravene [indlæg i
“religionskrigen” til Laurids i julegave]
Thorbjørn Heick – Sommermødet i 1970
Johannes Lauridsen – bemærkninger i anledning af et
festskrift [tilegnet ham selv i anledning af fødselsdag]
Niels Thomsen – den vantro pilgrim [en prædiken]
39. årgang:
Nr. 1, februar 1971
Regin Prenter – Det, jeg savner i den 2. Trosartikel
Lars Holm – Myndighed og tro [replik til Prenter]
Viggo Mortensen – Gruppediskussioner… gruppe… grr…
[diskussion af sommermødet]
Eberhard Grötzinger – Til spørgsmålet om teologiens logik
Redaktionen – Selvkredsen. Vedrørende bladet
Nr. 2, maj 1971 [på GBV]
Ulrich Klenke – Den teologiske betydning af K. E. Løgstrups
Kierkegaard-kritik
Apropos – [Citat af N. C. Lilleør artikel i
præsteforeningens blad
Eberhard Harbsmeier – Kierkegaard – en spekulativ
subjektivist?
Niels Hyldahl – Om forkyndelse
Peter Steensgaard Lauridsen – Bemærkninger til Niels
Hyldahls artikel
Nr. 3, september 1971
Jørgen K. Bukdahl – Marxistisk og teologisk materialisme
Red. – Spørgsmål til Løgstrups kristologi (paraplybetegnelse
for de følgende)
Carsten Johansen og Peter S. Lauridsen – Erkendeligheden af
Jesu guddommelighed
Svend Andersen – Den historiske Jesus – anledning til
”efterrationalisering” af den urkristne tro?
Knud Münster – Jesu lidelse, død og opstandelse
Ole Jensen – Uddragaf opposition ved Armgards forsvar for
sin dispuats ”Antropologi. Problem i K.E. Løgstrups författerskap”
Ulrich Klenke (oversat af Svend Andersen) – Om Eberhard
Harbsmeisters og min teologiske eksistensberettigelse i Århus. Protest mod en
fodnote.
Nr. 4, december 1971
K.E. Løgstrup – Eksistensteologisk og religionsfilosofisk
tolkning af Jesu forkyndelse
Peter Harder – Politisk bevidsthed og litteratur
40. årgang:
Nr. 1, juni 1972
Ole Jensen – Teologisk argumentation for tesen: Forurening
er blasfemi
Eberhard Harbsmeier – Gør jer til herre over jorden…
Prædiken.
Viggo Mortensen – Sækularisering af naturen. Nogle
overvejelser væsentligst af idéhistorisk art
Nr. 2-3, 1972
Mogens Pahuus – Suveræne livsytringer. Filosofisk analyse og
religiøs tydning
K.E. Løgstrup – Svar til Mogens Pahuus
Mogens Pahuus – Svar til Løgstrup
Knud Münster – Økologiens forurening af teologien
Knud Münster – Bevidstgørelse og gode vibrationer.
Sommermødet
Red. – Redaktionel bemærkning
41. årgang
Nr. 1, 1973:
Kresten Nordentoft – Noget om Kierkegaard, Freud og Marx
Bo Rasmussen – Blasfemi og solidaritet. En diskussion af
Tage Skou-Hansens fortælling ”Tolvtemanden”
Bo Hakon Jørgensen – Modernistisk kritik eller drømmen om
renhed
Svend Bjerg – Guden i stenen, ilden og vandet [naturteologi]
Nr. 2, 1973 [på GBV]
Per Øhrgaard – Utopi og tradition
Niels Geert Bolwig – Kan en ny økonomisk politik redde os fra
miljøkatastrofer?
Steffen Birk Hansen – Grundtvigs “Saga” og
Danmarks “Saga”
Knud Münster – Gud, naturen og økologien
Svend Bjerg – Forbindelseslinjen mellem oplevelse og
beherskelse (af Guds magt i) naturen – et svar
Nr. 3-4, 1973 [på GBV]
Jørgen K. Bukdahl – Antropologisk samfundskritik
Finn Jacobi – Nietzsche-læsning
Bo Hakon Jørgensen – Tag det vrange!
Tom Finsen – Den dæmoniske idealisme.
Per dahl – Thorkild Bjørnvigs modernitetssyn
42. årgang:
Nr. 1, 1974 [på GBV]
Paul Janic Sørensen – Idéinholdets strukturering i Thomas
Manns “Doktor Faustus”
Ole Jensen – Meditation og handling
Marita Akhøj Nielsen – Eskatologi og etik hos to moderne
teologer: H.-D Wendland og J. Moltmann
Nr. 2, 1974 [på GBV]
Kaj Thaning – Utopi og realisme
Johannes Lauridsen – Bemærkninger i anledning af Ejv.
Larsens bog
Jens Glebe-Møller – Grundtvigianisme eller kapitallogik
Steffen Birk Hansen – Viljen fra 1812
Nr. 3 [på GBV]
Svend Andersen – Teologi og filosofi [om H. C. Winds
Heidegger-afhandling]
H. C. Wind – Resumé af Historicitet og ontologi
Regin Prenter – Fra oppositionen ved H. C. Winds disputats
H. C. Wind – Svar til professor Prenter
K. Hvidtfelt Nielsen – om den ontologiske differens
43. årgang
Nr. 1, 1975 [dobbeltnummer med 42/4] [på GBV] [Tilegnet K.
E. Løgstrup
Svend Andersen – Fornuftskritik og teologi
Jørgen K. Bukdahl – Odysseus’ seng
Kresten Drejergaard – Lov og legemlighed
Ole Jensen – Udkast til en teologisk ideologi-kritik af
teologien
Jørgen Kristensen – Grundlovstale 1973
Viggo Mortensen – Det i teorien uløselige problem løses i
praksis [om theodicé]
Mogens Pahuus – Den politiske bevidsthed – mellem abstrakt
utopi og konkret erfaring
Tage Skou-Hansen – Gerda Borck omtaler sin datter
Peter Widmann – En spænding i gudsbegrebet
H. C. Wind – Dialog i Diskurs. Pædagogikken mellem
hermeneutik og metahermeneutik
Nr. 2, 1975 [på GBV]
Svend Erik Larsen – Talens tavshed og tavshedens tale omkring
Chr. Winters ‘Til Een’
Per Aage Brandt – om at kritisere bevidstheden
Nr. 3, 1975 [på GBV]
K. E. Løgstrup – Opposition ved H. C. Winds disputats
H. C. Wind – Fra fænomenologi til hermeneutik. Svar på K. E.
Løgstrups oppositionsindlæg
Johannes Lauridsen – Kulturel opbyggelse og central
Kristus-fornægtelse [anmeldelse af Jørgen Schultz: 35 prædikener]
Nr. 4, 1975 [på GBV]
Jørgen Elbek – Religiøsitet hos Goethe
Jes Bertelsen – Enkelterfaring og dybdepsykologi
Ole Rydal – Taskenspillerkunst [også om Schultz’ prædikener]
Jørgen Schultz – Svar til Johs. Lauridsen
44. årgang:
Nr. 1-2, 1976 [på GBV]
Vagn Andersen – Indledning
Svend Andersen – Teologi som appel eller som argument?
Jens Glebe-Møller – reflexioner i anledning af Ole Jensens
disputats
K. E. Løgstrup – Opposition ved Ole Jensens disputats
Peter Widmann – Eksistenskriticismen og det kosmologiske
problematisk
H. C. Wind – Hvem er naturens talsmand, eller kan den tale
selv?
Nr. 3, 1977 [på GBV]
Ole Jensen – Foreløbigt svar til mine kritikere i Kredsen
nr. 1-2 1976
Per Dahl – Dannelse og handling
Jørgen Chr. Bang – En marxistisk kritik af K. E. Løgstrup,
vidde og prægnans
Red. – Studenterkredsens sommermøde 1977
Nr. 4, 1977
Finn Jacobi – Mennesket uden natur. Vanskeligheder i Sartres
kærlighedsopfattelse
Ole Thomsen – Hellenisme og humanisme
Lars-Henrik Jensen – Johannes V. Jensen og det litterære
miljø ved århundredeskiftet
45. årgang
Nr. 1, 1978 [på GBV]
Jørgen K. Bukdahl – Løgstrups sprogfilosofi i dagens
kontekst
Steffen Birk Hansen – Historisk bevidsthed: erindring eller
spekulation
Erik Spang Thomsen – Den forkætrede individualitet
Peter Widmann – Spørgsmål omkring Theodor Jørgens disputats
Nr. 2-3, 1978 [på GBV]
Jørgen K. Bukdahl – Teologi og æstetik
Elmo J. Due – Dannelse uden sjæl
Niels H. Petersen – Den tvetydige sækularisering
Per Nørgård: Erfaring, eftertanke og tro
Jørgen K. Bukdahl – Efterord til artikel “Teologi og
æstetik”
Nr. 4, 1978 [på GBV]
Svend Bjerg – Den religiøse tydning en kritik af K. E.
Løgstrups “Skabelse og tilintegørelse”
Niels Thomassen – Tradition og person [foredrag fra
sommermøde]
Kristen Skriver Frandsen – Grundtvig som kristen
historieskriver
46. årgang
Nr. 1, 1979 [på GBV]
Svend Andersen – Naturvidenskab – metafysik – teologi
Ketil Boesen – Den ædakvate religiøse tydning
Hans Hauge – Metaforens teori hos K. E. Løgstrup
Vagn Andersen – Fænomenologi og falsifikation
Karen Marie og Rolf G. Mortensen – Løgstrup set fra
højskolen
Nr. 2, 1979 [på GBV]
Knud Hansen – Hvad er fremskridt?
Knud Bjarne Gjesing – Historiens krops(-)lighed
Svend Holm-Nielsen – Når menneskene er gode, hvorfor er de
så ikke?
Erik Spang-Thomsen – Legedrift og evighedsrus
Nr. 3-4, 1980 [på GBV]
K. E. Løgstrup – Kristendom, metafysik og videnskab
Kresten Drejergaard – Paulus og Grundtvig
Viggo Mortensen – Teologisk antropologi i lyset af nyere
naturvidenskabelig og filosofik antropologi
Erik Spang Thomsen – Jeg – Omverden
H. C. Wind – Metaforen og det religiøse sprog
Peter Widmann – Indvendinger mod talen om “metaforisk
sandhed”
47. årgang
Nr. 1, 1980 [GBV]
Redaktionelt forord [om Kredsens som polaritets-sted]
Ib Johansen – Fantasibegrebet og det fantastiske i
litteraturen
Kjeld Holm – Lidenskab og Fællesskab
Jan Ulrik Djyrkøb – Bibelsk vision og revolutionær politik
Nr. 2, 1981[på GBV]
Peter Kemp – Genfortællingens magt i den etiske erfaring
Hans Hauge – Om Peter Kemp: Teologi/fantasi/teknologi
Lars Bo Bojesen – offeret [foredrag på sommermøde om bl.a.
ritualer]
Nr. 3, 1981[på GBV]
Holger Jepsen – Forkyndelse og kirke i K. E. Løgstrups
teologi
Niels Thomassen – Det religiøse mellemværende. Filosofiske
bemærkninger til K. E. Løgstrups Skabelse og Tilintetgørelse
Mogens Stiller Kjærgaard – En præsentation af H. C. Wind
(red) – Religionen i Krise
Johannes Lauridsen – Bemærkninger til det nuværende
“Tidehverv”, især til pastorerne Johannes Horstmann og Knud Møller
Nr. 4, 1981[på GBV]
Indledning [temanummer til P. G. Lindhardt, Århuskredsens
“hofprædikant”]
Jørgen Schultz – P. G. Lindhardt: Eftertryk
Ketil Boesen – “Det begynder med glæden…”
Elisabeth Ulldall: om EFTERTRYK
Jørgen I Jensen – Lignelsens stumhed
Per Højholt om Lindhardt
For – Eversharp – er
48. årgang
Nr. 3, 1982[på GBV]
Nils Holger Petersen – Musikken og den kristne forkyndelse
[omskrivning af foredrag i Kredsen]
Knud Bjarne Gjessing – Folkelighedens dobbelte bestemmelse
Kjeld Holm – Guds død og folkelighedens begravelse
Nr. 4, 1982 [på GBV]
Inledning [flere artikler er genoptryk fra debat i JP]
Svend Bjerg et. alii – Pædagogisk manifest 1982
Per Bilde – Håndkantslag mod et manifest
Jan Lindhardt – På håndkant med moderne pædagogik
Johs. Sløk – Striden om en økse
Jan Lindhardt – Fortælling a la mode
Johs. Sløk – Den skrækkelige historie
Hans Hauge – Noget om det religiøse sprog og lidt om det
litterære
Niels Thorsen – Fællesskab og fortælling
49. årgang
Nr. 1, 1982 [på GBV]
[de fire første er foredrag fra sommermødet i 1982]
Jan Lindhardt – Memorias skabende funktion
Hans Hauge – Rationelt og litterært sprog hos Orwell,
Burgess og Lasch
Johs Nørregaard Frandsen – Visionære erindringsspor: Om
iscenesættelse og utopi i rockmusikken
Bent Smidt Hansen – “I Begyndelsen var ordet…”
Overvejelser i anledning af Johs Sløks “Det religiøse sprog”
Nr. 2, 1982 [på GBV]
Prædikener af følgende: Hans Bisgaard, Ketil Boesen, Jette
Dissing, Hanne Harbsmeier, Jens Ole Henriksen, Kjeld Holm, Lars Holm, Betty
Højgaard, Jan Lindhardt, Kisten Dissing Overgaard
Søren Wad – Prædiken/tekst: Om Johannes Møllehaves “Til
Glædens Gud”
Johannes Lauridsen – Bemærkninger til H.C. Grosbøll-Poulsens
prædikener
Nr. 3-4, 1982 [på GBV]
Herbert N Schneidau – Ordet imod ordet: Derrida om
tekstualitet
Frederick Cryer – En præsentation af Herbert N- Schneidaus
Sacred Discontent
Mogens Pahuus – Etisk og poetisk åbenhed
Jacob Wolf – Fornuft og religion hos K. E. Løgstrup
Arne Hvid – Lidenskab og valg
Jens Glebe-Møller/Jørgen I. Jensen – En debat om Kristi to
naturer
Hans Hauge – Filosofiens “omfangslogiske” status
(en række boganmeldelser)
50 årgang, 1984
nr. 4 [på GBV]
Helmut Friis – Den glade nihilisme
Søren Gosvig Olesen – Bemærkninger om forholdet mellem
Kierkegaard og Heidegger
Bengt Johnsson – Den kirkelige romance
Svend Bjerg – Grundtvigs begreb om teologi i “Den
christelige Børnelærdom”
51. årgang
Nr. 1, 1984/85 [på GBV]
Troels Nørager – Hvor elementært er det elementære? Om
Habermas og Løgstrup
Hans Hauge – Findes det levende ord? Noget om Grundtvig og
lidt om Derrida
Replik: Steen Rasmussen – Det forsvundne råmateriale: En
kommentar til Ole Thyssens kritik af K. E. Løgstrups antropologi
Nr. 2, 1985 [TEMANUMER TIL JOHANNES LAURIDSEN, i anledning
af hans død] [på GBV]
Artikler af følgende: Ejvind Larsen, Morten Kvist, Svend
Bjerg, Margrethe Auken, Kjeld Holm, Henning Tjørnehøj, Helle Krogh Madsen,
Lilli Bruhn, Jørgen I. Jensen og Ole Jensen
Nr. 3-4, 1985 [på GBV]
F. Malthe Madsen – Troen – taknemlighed eller trods?
D. W. Hannah – “Et ekko fra højene”: Det komiske
syn i Karen Blixens værker
Andreas Haarder – Sprog, myte og menneskesyn: Indfaldsvej
til William Goldings forfatterskab
Ole Thomsen – Hvad ser komedien?
Hans Hauge – Poul Behrendts dobbeltvidenskab: Om Bissen og
Dullen som folkelig dekonstruktion
Svend Bjerg – Luthers metaforiske nadversyn
Mogens Stiller Kjärgaard – Kritik af Kirsten Nielsens
metaforbegreb
Søren Gosvig Olesen – Den indirekte Kierkegaard
Søren Hattesen Balle – Nogle bemærkninger om Ulrik Thomsens
poesi og poetik
52. årgang
Nr.2, 1986
Svend Andersen – Datamaten og Metafysikken
Mogen Pahuus – Tidens og rummets filosofi
David Humbert – George Grant: Introduktion til en canadisk
tænker
Jan Lindhardt – Hvad er dannelse?
Erik Spang Thomsen: Symbolernes understrøm
Poul Erik Tøjner – Herskab og tjenestefolk [om Ejvind
Larsen: ”Det levende ord”
Troels Nørager – Skæbnesymfoni  ’a la Risskov [om Kjeld Holm: ”Sorgens
sprog”]
Jan Lindhardt – Romantisk kærlighed [om bog af Roland
Barthes]
52. Årgang
Nr. 1, 1986 [på GBV]
Inledning [nyt format]
Mogens Lindhardt – Legemet der blev væk. Hermeneutiske
overvejelser over Jesu Død og opstandelse
Anders Raahauge – Myte og offer. En præsentation af René
Girard
Per Aage Brandt – Narratologi
Christopher Norris – Autoritetens fiktioner. Fortælling og
synspunkt hos Kierkegaard
Erik Skym-Nielsen – Seksten stykker af det parodiske
Jørgen Carlsen – På sporet af den tabte frækhed – et
strejftog i kynismens idéhistorie
53. årgang
Nr. 1, 1987 [på GBV]
Forord
Jørgen Dehs – Genopdagelsen af det moderne
Hugo von Hofmannstahl – Et brev
Wolf Wucherpfenning – Om Hofmanstahls ‘Et brev’
Jens-Jørn Holmen – Tid, billede og fortælling
Karl Aage Rasmussen – Hva’ med musikken?
Sven Havsteen – En alteritetens æstetik
Jakob Wolf – K. E. Løgstrups tale om den æstetiske
suspension
[bogomtaler]
Nr. 2, 1987
Johannes Sløk – Pontius Pilatus in memoriam
Finn Jacobi – Den skjulte og åbenbarede Gud
Lise Bek – Hvad er det
Joakim Garff – En rænkefuld patron
Friedrich Nietzsche – Om sandhed og løgn i amoralsk forstand
Mogens Pahuus – Det personlige skøn
Allan Holstein-Rathlou – Klarsynets Liaison: Wittgenstein og
Marx [om Uffe Juul Jensen: ”Selvbedrag og selverkendelse]
Jens Ole Henriksen – Den skjulte gudstjeneste – En
dommedagsprædiken [om Erik. A. Nielsen: ”Den skjulte gudstjeneste”]
Jan Lindhardt – Bogstaven ihjelslår men ånden levendegør [om
Hans Hauge: ”Dekonstruktiv teologi”]
54. årgang
Nr. 2, 1988
Kjeld Holm – Erfaring og kristendom
Niels H. Brønnum – Fra Arendse til Jesus
Claus Thomas Houth Nielsen – Den tragiske tragedie
Nils Gunder Hansen – Den fremmede og den hjemkomne
Lars Erslev Andersen – Søren Kierkegaards ”skrivemaskine
Poul Bratbjerg Hansen og Lars Handesten – Litteraturens kristne
klangbund [om Svend Bjerg: ”Litteratur og teologi”
Ketil Boesen – Den mytiske ankergrund [om Johannes Sløk:
”Herre, giv mere vantro!”]
Kim Arne Pedersen – Forestilling og begreb [om Jens Holger
Schjørring: ”Grundtvig og Påsken”]
55. årgang.
Nr. 1, 1989
Knud Bjarne Gjessing – Narcissisme, forelskelse – og
Grundtvig
Søren Gosvig Olesen – Gud, fri os fra humanismen
Hans-Jørgen Schanz – Metafysik når virkeligheden bliver
hverdag
Peter Widmann – Det teologiske studiums enhed
Lars-Henrik Schmidt – Kierkegaards gentagelse
Niels Henrik Gregersen – Hvad skal det være godt for? – om
global og lokal teleologi
Carsten Bach-Nielsen – Synets genealogi
Nr. 2, 1989
Joakim Garff – ”Men saa kan jeg jo dog ikke sige: Jeg”
Søren Krarup – Kunst og kirke
Jan Ulrik Dyrkjøb – Ordet og skønheden
Anne Elisabeth Sejten – Filosofiens kald og det postmoderne
Nils Gunder Hansen – Poetik – at tænke med kunst
Troels Nørager – 80ernes ideologikritik og teologien
Poul Henning Bartholin Jørgensen – Myte som sandhed
Årgang 56.
Nr 1, 1990
Erik Skyum-Nielsen – Herrens veje og omveje
Thorkild Grosbøll – Den guddommelige komedie på flueben
Eva Tøjner – En puritaner i et egoland
Peter Kemp – Kritik af den reducerende fornuft
Helmuth Friis – Gråd og latter – i en eftermoderne tid
Friedrich Schlegel – Uddrag af ”Kritiske fragmenter”,
”Athænæums fragmenter” og ”Om uforståelighed”
Inger Lundager Knudsen – Den tredje tilstand
Nr. 2, 1990
Hans Jørgen Lundager Jensen – Trekanten, dobbeltgængeren og
den enarmede tyveknægt (Sandemose, Gerard og Dostojevskij)
Nils Gunder Hansen – Strangers on a train. Om individet I
det modern samfund
Poul Erik Tøjner – Metafysisk realisme. om Per Bak Jensens
fotografi
Carsten Bach-Nielsen – Dødens steder. Fire spejlinger af den
førromantiske død
Susanne Gregersen – Fra gudsbespottelse til menneskeforagt
[James Nayler]
Anders Raahauge – En undertrykt Job har altid ret. En
anmeldelse af Rene Girard: ”Job – idol og syndebuk”
Årgang 57
Nr. 1, 1991
Lars S. Arndal – Mytens omstændelighed
Elof Westergaard – Død og statue [om Michel Serres:
”Statuer”]
Carsten Bach-Nielsen – Rembrandt på dansk
Eva Mejle – Ikonen med det evige liv
Enquêtten: ”Det evige liv” [Med bidrag af Rudolf Arendt,
Lars Bo Bojesen, Andreas Davidsen, Ole Davidsen, Helmut Friis, Jens
Glebe-Møller, Per Højholt, Jan Lindhardt, Klaus Rifbjerg, Hans-Jørgen Schanz,
Johannes Sløk, Michael Stubberup, Annelise Søndergaard, Jørgen Thorgaard,
Johannes Aagard  om ”Det evige liv”]
Nr. 2. 1991
Hans J. Lundager-Jensen – Hvordan Pil Dahlerup lærte mig at elske
dekonstruktionen – Og hvordan vi endnu engang ikke fik lov til, at se solen stå
op
Niels Grønkjær – Indøvelse i det tilfældige [Odo Marquard
især]
Hans Hauge – Blasfemi, kristendom og kunst
Peter Thyssen – kunsten, musikken og teologien hos Johan Sebastian
Bach
Finn Frandsen – Umberto Eco og det åbne kunstværk
Årgang 58
Nr. 1, 1992
Per. E. Sørensen – Det muntre Babel
Joakim Garff – ”Priset være posthornet!” Unoder i
Kierkegaards tekst
Povl Götke-Hansen – Kan det sakrale sprogliggøres? Spørgsmål
til Jürgen Habermas’ teori om det religiøse
Peter Thyssen – Om det nationale rum
Anne Kjeldsen – Den nationale identitet
Eva Tøjner – Stedfortrædelse. Om Judas og Jesus, Gud og
mennesket
Peter Hedegaard – Den poetiske etiker [Om Peter Kemp:
”Levinas”]
Nr. 2, 1992
Mogens Lindhardt – ”Værelse med udsigt” om kroppen, kulturen
og folkeligheden
Anne Katrine Bjørn – Kan man tale om kristendommen uden at
prædike
Torben Bramming – Tidehverv 1926-92. At være jorden tro
Friedrich Nietszche – Tanker om Europa
Sanne Thøjsen – Fragmenter af et spejl [anmeldelse]
Claus Thomas Houth Nielsen – Margrethe Aukens Gud
Povl Götke – Intetsteds er en profet så ringeagtet som I sin
egen fædrene by og i sit hjem
Årgang 59.
Nr. 1, 1993
Jacob Balling – Kristen dannelse?
Niels Grønkjær – Det helliges former
Anders Rom Dahl – Nihilisme og kristendom i Tom Kristensens
lyrik
Erik Skyum-Nielsen – Kunstens modstand
Jens Ole Henriksen – Ritualets rytme – og vores. Om
gudstjenestens melankolik
Nr. 2, 1993
Hans Jørgen Lundager Jensen – Om Laura Ingalls Wilder: Bøger
til natten
Jacob Balling – Ænæiden
Henrik Wigh-Poulsen – ”FDJRK” eller ”Jeg så han som barn”
Torben Bramming – Adam Homo – det menneskelige menneske
Anders Rom Dal – Ewelyn Waugh: Gensynet med Brightshead –
Captain Charles Ryders aandelige og verdslige Erindringer
Ulla Morra Bidstrup – Lykke-Per og Sfinksen
Hans Hauge – Borgerlig kristendom
Kjeld Claudi Rasmussen – Om moralens sande væsen – Friedrich
Nietzsche samtiden anbefalet
Årgang 60
Nr. 1, 1994
Bodil Bolding – Abelard, Helouïs og kærligheden
Anders Moe Rasmussen – identitet og differens – nogle
overvejelser over metafysik og pragmatisme
Inger Lundager Knudsen – Det helliges uudsigelighed og
italesættelse. Eller: Hvorfor kan man ikke sige Gud?
Morten Kvist – Om frihed, vilje og helligåndens gerning
Dorothe Søndergaard – Kan noget godt komme fra Århus? En
sammenligning mellem Paul Ricoeurs teori om religiøs sprog og Svend Åge Madsens
sene forfatterskab
Nils Gunder Hansens – anmeldelse af Svend Andersen: Som dig
selv
Torben Bramming – anmeldelse af Jens Andersen: ”Dansende
stjerne. En Tom Kristensen-biografi”
Peter Thyssen – anmeldelse af Aksel Haaning: ”Middelalderen
og os
Årgang 60.
Nr. 2, 1994
F. J. Billeskov Jansen – Grundtvig og Kierkegaard
Arne Grøn – Suverænitet og negativitet – Løgstrups opgør med
Kierkegaard
H. C. Wind – Løgstrup, Kierkegaard og Hegel. Hvem gør op med
hvem?
Karsten Friis Johansen – Menneskets selvforståelse hos
Augustin – med tilbageblik på den antikke tradition
Jens Erik Kristensen – Dannelsen i omgangen med det
forgangne – Nietzsches kritik af den klassiske filologi og den historiske
dannelse
Årgang 61
Nr. 1. 1995
Klaus P. Mortensen – Det sublimes natur – Et rids fra Mont
Chenis til Manhattan
Jørgen Dehs – Schelling: Kunsten i historien
Hans Meinert Sørensen – Novalis: Romantikkens roman
Peter Grove – Schleiermacher som romantiker
Anders Moe Rasmussen – Gives der en ”behersket ironi”?.
Romantik og romantikkritik hos Kierkegaard
Jens Christian Manniche – ”Wie es eigentlich gewesen” – Om
romantikken og historievidenskaben
Nr. 2, 1995
Heinberg Claus – ”Kærlighed til naturen er had til verden”
Sylvester Roepstorff – Den nye mytologi – Om forholdet
mellem historie og mytologi i romantikken
Peter Nicolaj Halvorsen – Den faderlige autoritet i Jakob
Knudsens forfatterskab
Finn Jacobi – Du min læser – overvejelser over
genreproblemet i et tidsskrift som Kredsen.
Torben Bramming – Kierkegaard-renæssance. Anmeldelser
Peter Nicolaj Halvorsen – Den sejlende teologi [Anmeldelse
af Carsten Pallesen: ”Djævelen og det dybe hav. et teologisk essay om Michel
Serres”]
Årgang 62
Nr. 1, 1996 [på GBV]
Forord
Morten Dige – Fundamentalisme og pragmatisme i
menneskerettighedstænkningen
Jens Erik Krisenten – Kommunitarismens spøgelse – på sporet
af 90ernes transatlantiske besindelser
Pia Rose Böwadt – Da fornuften blev detroniseret
Anders Moe Rasmussen – Er subjektet død eller levende?
Elof Westergaard – den orthodokse kirkes univers
Nr. 2, 1996
Morten Raffnsøe-Møller – Imellem indfældethed og fremmedhed
– kosmosfølelse hos Løgstrup
Sune Auken – Om klassikernes aktualitet
Nanna Damsholt – Krop og historie
Anders Engstrøm – Hvad er filosofi
Årgang 63
Nr. 1, 1997
Henrik Wigh-Poulsen – Barnelivet i den grønne lund – om en grundtvigsk
vision og dens efterliv. Eller: om at komme hjem til far.
Hans Hauge – Den danske religion: Fra Anders Nørregaard til
Ole Jensen and beyond
Martin Zerlang – Flammeblikke [om Grundtvig]
H.C. Wind – Grundtvig som kommunitarist
Knud Riis – Det grundtvigske menneskesyn og dets rod

Kontinuitet og radikalisme

Radikalitet og kontinuitet
Møller, Jes Fabricius (Kristeligt Dagblad 13. juli 2001 artikel i forbindelse med 100 års jubilæuet for Studenterkredsens Sommermøde).

Skrifterne kan efter aftale gennemses eller rekvireres fra restoplaget hos bestyrelsen. Synspunkterne i teksterne afspejler i udgangspunktet forfatterens egne holdninger – Studenterkredsen er bredt sammensat, og kan derfor ikke tages til indtægt for hvad der står i teksterne.